Kiedy połączyły się Ameryki?

| Nauki przyrodnicze

Geolodzy zdobyli dowody wskazujące, że Przesmyk Panamski uformował się 13-15 milionów lat temu. Dotychczas sądzono, że liczy on sobie zaledwie 3 miliony lat. Powstanie Przesmyku i połączenie się obu Ameryk przyniosło istotne zmiany w biologii kontynentów, rozkładzie prądów oceanicznych i zmieniło klimat całego globu.

Zespół Camilo Montesa z Universidad de Los Andes, byłego dyrektora Panama Geology Project na Smithsonian Tropical Research Institute, przeanalizował cyrkon z dawnych mórz i łożysk rzecznych Ameryki Południowej. Na tej podstawie uczeni stwierdzili, że Ameryki połączyły się znacznie wcześniej, niż sądzono. Utworzenie się pomostu lądowego pozwoliło na ruch zwierząt, zamknęło połączenie pomiędzy Pacyfikiem a Atlantykiem, spowodowało pojawienie się Prądu Zatokowego, co z kolei skutkowało ogrzaniem się Europy Północnej i uformowaniem wielkich pokryw lodowych w Ameryce Północnej.

Warstwy młodsze niż 13-15 milionów lat zawierają dużo cyrkonu typowego dla uformowania się Przesmyku Panamskiego. Starsze warstwy go nie zawierają. Sądzimy, że cyrkon został przyniesiony przez rzeki płynące przez Przesmyk, gdy połączył się on z Ameryką Południową o 10 milionów lat wcześniej niż poprzednio ustalona data - stwierdził Montes omawiając wyniki swoich badań.

Carlos Jaramillo, członek zespołu badawczego Montesa, mówi, że teraz trzeba jeszcze wyjaśnić co, jeśli nie powstanie Przesmyku Panamskiego, doprowadziło do wielkich zmian klimatycznych, jakie miały miejsce przed 3 milionami lat.

Przesmyk Panamski Ameryka Północna Ameryka Południowa