Dzieła sztuki sprzed epoki piramid

| Humanistyka
Archological Mission in the Farfara Oasis

Wyryte na skale rysunki odkryte w 2010 roku na Pustyni Libijskiej potwierdzają teorię, że kultura starożytnego Egiptu ukształtowała się nie tylko pod wpływem kultur Bliskiego Wschodu, ale wpływ na nią miała też Afryka. Wiek wspomnianych rysunków został oszacowany przez uczonych z Cambridge University na 6-7 tysięcy lat.

Dzieła sztuki zauważył w Wadi el Obeiyid, na północ od oazy Farafra, jeden z turystów. Przedstawiają one żyrafę, zwierzę podobne do krowy i dwie łodzie. W ubiegłym miesiącu zbadał je zespół pracujący pod kierunkiem doktora Giulio Lucariniego. Uczony ten jest ekspertem badającym okres przechodzenia północnoafrykańskich koczowników na osiadły tryb życia. Wraz z profesor Barbarą Barich z rzymskiego ISMEO od około 30 lat bada region oazy Farafra.

Jaskinia, w której znaleziono najnowsze przykłady sztuki naskalnej, znajduje się w odległości 50 kilometrów od najbliższej brukowanej drogi prowadzącej do Farafry. Jest ona położona zaledwie 3 kilometry od Jaskini Wadi el Obeiyid, która również zawiera naskalne rysunki badane w 1995 roku przez profesor Barich. Nowo odkryte dzieła sztuki to, zdaniem Lucariniego, jedne z najstarszych artystycznych przedstawień wykonanych przez ludzi w okolicach Farafra. Niewykluczone, że to najstarsze przejawy ludzkiej działalności artystycznej na całej wschodniej części Sahary.

Lokalizacja jaskini to kolejny ważny aspekt tego znaleziska. Rzadko na Pustyni Libijskiej znajdujemy przedstawienia łodzi. Znacznie częściej są one znajdowane na Pustyni Arabskiej, która łączy Nil z Morzem Czerwonym. To może oznaczać, że wspomniane przedstawienia łodzi mogły być wykonane przez ludzi, którzy odbyli długą podróż i odwiedzili morze lub dolinę Nilu. W miejscu, gdy znajdują się rysunki nie znaleźliśmy żadnych szczątków żyraf, co również może oznaczać, że przedstawienie żyrafy nie jest odwzorowaniem lokalnych warunków, ale reprezentuje coś odległego i egzotycznego - mówi Lucarini.

Pustynia Libijska Egipt Wadi el Obeiyid Farafra