Qualcomm i Daimler razem

| Technologia
Qualcomm

Qualcomm i Daimler AG będą wspólnie rozwijały technologie informatyczne dla samochodów przyszłości. Na pierwszym etapie współpracy przedsiębiorstwa skupią się na samochodowych technologiach 3G/4G, bezprzewodowym ładowaniu urządzeń w samochodach oraz rozwoju Qualcom Halo Wireless Electric Vehicle Charging (WEVC). Będą też wspólnie certyfikowały opracowywane rozwiązania.

Szczególnie interesująca może być współpraca na polu rozwoju WEVC. Technologia ta ma pozwolić na bezprzewodowe ładowanie hybryd oraz samochodów elektrycznych. Qualcom pracuje też na WiPower, dzięki której będziemy mogli bezprzewodowo ładować urządzenia elektryczne używane w samochodach.

Qualcomm Daimler samochód technologia