Z ilu cyfr składa się REGON? Czy istnieje darmowa wyszukiwarka REGON?

Aleo.com

Rejestr Gospodarki Narodowej, czyli popularny REGON, to baza danych, która ma za sobą długą historię. Kolejne zmiany wpływały nie tylko na jej rolę w gospodarce, ale też zmieniały jej strukturę oraz zasady indeksacji. Co warto wiedzieć o tej bazie danych?

REGON — najważniejsze informacje

Jego historia jest nierozerwalnie związana z Polską Rzeczpospolitą Ludową, czyli państwem o charakterze scentralizowanym, gdzie władza chciała kontrolować wszystkie kluczowe sektory gospodarki narodowej, ograniczając przy tym autonomię i decyzyjność na poziomie województw.

Kluczowe decyzje zapadały w Warszawie. Przez wiele lat w kraju funkcjonowało nawet stwierdzenie, że dla władz państwa, Polska dzieli się „na Warszawę i na teren”. Aby osoby zarządzające krajem mogły umiejętnie dysponować dobrami, które wytwarzały na przykład firmy w Wielkopolsce czy na Pomorzu, musiały mieć dostęp do wielu ważnych informacji o ich kondycji gospodarczej. I właśnie tutaj pojawia się REGON.

Pierwsze przymiarki do stworzenia takiego rejestru pojawiły się już w 1966 roku, choć w dokumentach rządowych z tamtego czasu nie znajdziemy nigdzie nazwy zbioru w obecnie używanej formie. Scentralizowany aparat państwowy wprowadził Rejestr Gospodarki Narodowej w życie dopiero 9 lat później, w 1975 roku.

Nadrzędnym aktem prawnym była Uchwała nr 199 Rady Ministrów PRL w sprawie nadania numerów statystycznych jednostkom gospodarki uspołecznionej. Zgodnie z ogólnym zamysłem, REGON miał m.in. pomóc przy optymalizacji i planowaniu kolejnych planów pięcioletnich.

Z ilu cyfr składa się numer REGON?

Na początku indeks składał się z zaledwie siedmiu cyfr. Ustawodawca dość szybko zauważył, że taki zbiór może szybko się zapełnić. Można jedynie domniemywać, że pewną rolę w rozbudowie bazy REGON i poszerzeniu identyfikatora do dziewięciu cyfr odegrała reforma terytorialna, która wprowadziła w Polsce aż 49 województw.

Jeśli skorzystamy na przykład z darmowej wyszukiwarki REGON w serwisie ALEO.com, gdzie w czytelny sposób prezentowane są wszystkie kluczowe informacje o właścicielu wybranego identyfikatora, to możemy znaleźć też najstarsze indeksy, które mają z przodu cyfry „00”.

Właśnie w ten sposób „wydłużono” składające się z siedmiu cyfr, numery do dziewięciu cyfr. Jest to zarazem długość rejestru, która obowiązuje i dzisiaj. Jedynym wyjątkiem od tej reguły są 14-cyfrowe identyfikatory, które są przypisane firmom, które mają swoje siedziby w kilku różnych województwach.

Jaką właściwość ma dziś Rejestr Gospodarki Narodowej?

REGON przetrwał transformację ustrojową, choć jego rola w gospodarce wolnorynkowej została dość mocno ograniczona. Obecnie w dużej mierze jest to indeks wykorzystywany w statystyce, choć w żadnym razie nie można nazwać go zbędnym z biznesowego punktu widzenia.

Największą zmianą i charakterze prawnym, która wpłynęła na Rejestr Gospodarki Narodowej była Ustawa o Statystyce Publicznej, którą Sejm przyjął 29 czerwca 1995 roku. Kolejne bazy danych, na czele z wprowadzeniem w Polsce Numeru Identyfikacji Podatkowej oraz KRS, jeszcze bardziej zminimalizowały znaczenie REGON-u w świecie biznesu.

Tę niewielką rolę dość dobitnie podkreśla też to, że od kilku lat numer REGON nie jest już nawet wymagany na większości dokumentów firmowych. Sam identyfikator jest nadawany automatycznie, gdy zakładamy firmę, a poza działalnościami gospodarczymi korzystają też z niego stowarzyszenia oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Jak wyrobić numer REGON?

Warto rozpocząć od tego, że identyfikator może być bardzo użyteczny zwłaszcza dla stowarzyszeń rejestrowych oraz półprofesjonalnych klubów sportowych, które na przykład chcą starać się o dofinansowanie ze środków publicznych. Dla takich podmiotów REGON oraz NIP to absolutna podstawa, bez której nie da się nawet złożyć większości wniosków.

Jeśli chcemy wystąpić z wnioskiem o nadanie identyfikatora REGON, możemy skorzystać z dwóch dostępnych formularzy: RG-OF oraz RG-OP. Można je złożyć w tradycyjnej wersji, wnioski są dostępne w większości urzędów gmin, jednak nic nie stoi też na przeszkodzie, by skorzystać z e-formularzy.

Mając na uwadze liczne obostrzenia, które zawdzięczamy pandemii koronawirusa, skorzystanie z cyfrowej, dostępnej przez internet wersji, może być o wiele szybszym sposobem, by uzyskać swój indywidualny numer REGON.

Po wyrobieniu identyfikatora, wszyscy, którzy będą chcieli sprawdzić nasz numer REGON na przykład w największej bazie firm w Polsce, ALEO.com, będą mogli zapoznać się z naszymi danymi teleadresowymi, pełną nazwą podmiotu, a także z formą prawną i datą powstania firmy.

Co ciekawe, w przypadku realizacji zamówienia podmiotu upoważnionego do nieodpłatnego pozyskiwania danych z bazy, mogą być też udostępnione informacje o numerze PESEL osoby fizycznej, która prowadzi działalność gospodarczą, a także o adresie zamieszkania osoby fizycznej.

REGON wyszukiwarka