Imponujący zbiornik sprzed 2700 lat

| Humanistyka
Izraelska Służba Starożytności

W pobliżu Rosh Ha-Ayin archeolodzy z Izraelskiej Służby Starożytności odkryli imponujący zbiornik na wodę sprzed 2700 lat. Jak stwierdził dyrektor wykopalisk Gilad Itach, trudno nie być pod wrażeniem olbrzymiego podziemnego zbiornika wykutego w skale tak wiele lat temu. W starożytności gromadzenie wody z opadów było podstawową potrzebą. Roczny poziom opadów w tym regionie wynosi 500 milimetrów, więc ten kolosalny zbiornik mógł zostać z łatwością napełniony. Na jego ścianach, w pobliżu wejścia, zidentyfikowaliśmy wyryte ludzkie figury, krzyże, motywy roślinne, których autorami byli przechodzący tamtędy ludzie. Zidentyfikowaliśmy siedem figur o wysokości 15-30 centymetrów. Większość z nich ma rozpostarte ramiona, a w przypadku niektórych wydaje się, że coś w nich trzymają.

Dotychczas odkopano strukturę o długości niemal 20 metrów, która sięga 4 metrów głębokości. Zbiornik został wybudowany pod większą strukturą, której ściany mają długość niemal 50 metrów. Na podłodze znaleziono fragmenty ceramiki. Niektóre z nich to zapewne szczątki naczyń używanych do czerpania wody. Najprawdopodobniej zbiornik i znajdująca się pod nim struktura powstały pod koniec VIII lub na początku VII wieku przed Chrystusem. Wiadomo, że budynek został opuszczony w czasach perskich, ale zbiornik na wodę był używany aż do czasów nowożytnych.

W regionie Rosh Ha-Ayin odkryto w ostatnich latach wiele gospodarstw rolnych zbudowanych pod koniec okresu Pierwszej Świątyni. Specjaliści przypuszczają, że powstały one po roku 720 p.n.e, czyli po zniszczeniu Królestwa Izraela przez Asyrię. Niektórzy naukowcy sądzą, że gospodarstwa takie budowano, gdyż władcy chcieli zasiedlić zachodnią granicę Asyrii i zabezpieczyć tamtejszy szlak handlowy. Jednak, jak zauważa Itach, odkryta przez nas struktura różni się od większości wcześniej znalezionych gospodarstw. Zlokalizowano ją na uporządkowanym planie, na dużej przestrzeni, ma grube mury i imponujący zbiornik na wodę. To sugeruje, że był to lokalny ośrodek administracyjny, który mógł kontrolować okoliczne gospodarstwa.

 

Rosh Ha-Ayin zbiornik na wodę Izrael