Główny śledczy Kaspersky Lab aresztowany za szpiegostwo

| Bezpieczenstwo IT

Rusłan Stojanow, szef wydziału śledczego firmy Kaspersky Lab, został aresztowany pod zarzutem zdrady. Wraz z nim zatrzymano Siergieja Michajłowa z Federalnej Służby Bezpieczeństwo.

Stojanow w latach 2000-2006 pracował na wysokim stanowisku w rosyjskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Ma on dużą wiedzę i doświadczenie odnośnie ataków DDoS. Przedstawiciele Kaspersky Lab oświadczyli, że aresztowanie Stojanowa nie ma nic wspólnego z pracą dla ich firmy, a zarzuty dotyczą okresu sprzed jego zatrudnienia przez producenta oprogramowania zabezpieczającego. Wiadomo, że Stojanow wielokrotnie blisko współpracował z rosyjskim władzami przy zwalczaniu cyberprzestępczości.

Z kolei Siergiej Michajłow, to zastępca szefa Centrum Bezpieczeństwa Informacji FSB. Oskarżono go o pobieranie pieniędzy od zagranicznych przedsiębiorstw. Policja bada teraz powiązania Centrum z zagranicznymi firmami.

Kaspersky Lab twierdzi, że cała sytuacja nie wpłynęła na pracę przedsiębiorstwa i jego zespołu śledczego.

Rusłan Stojanow Kaspersky Lab areszt szpiegostwo