Ruszyła pierwsza misja badająca emisję ciepła z ziemskich biegunów

| Astronomia/fizyka
NASA

Na orbitę trafiły pierwsza para satelitów, które będą badały emisję ciepła z ziemskich biegunów. Rozpoczęta właśnie przez NASA misja PREFIRE (Polar Radiant Energii in the Far-InfraRed Experiment) wykorzystuje niewielkie satelity typu CubeSat do sprawdzania, ile ciepła jest wypromieniowywane z obu biegunów. Zebrane dane lepiej pozwolą przewidywać zmiany pogody, grubości i zasięgu lodu oraz poziomu mórz na ocieplającej się planecie.

Innowacyjna misja PREFIRE wypełni lukę w naszej wiedzy dotyczącej Ziemi. Dostarczy szczegółowych danych o tym, jak obszary polarne wpływają na ilość energii absorbowanej i wypromieniowywanej z Ziemi. Dzięki temu lepiej będziemy mogli przewidzieć tempo utraty lodu morskiego, topnienie pokryw lodowych, zmiany poziomu mórz, co przełoży się na lepsze zrozumienie zmian, które nadejdą w najbliższych latach. To niezwykle ważne informacje dla rolników śledzących prognozy pogody i przewidywane opady, flot rybackich pracujących na zmieniających się oceanach i żyjących na wybrzeżach społeczności, które muszą dostosować się do zmian, mówi Karen St. Germain, kierująca Earth Science Division w Waszyngtonie.

Głównym celem PREFIRE jest badanie budżetu energetycznego planety, czyli różnicy pomiędzy ilością ciepła docierającego ze Słońca, a ilością ciepła wypromieniowywanego przez Ziemię. To właśnie ta różnica decyduje o temperaturze i klimacie. Dużo ciepła wypromieniowywanego z biegunów to energia w paśmie dalekiej podczerwieni. Obecnie nie są prowadzone szczegółowe badania tego rodzaju promieniowania. Dlatego misja PREFIRE ma uzupełnić tę lukę.

Po udanym wystrzeleniu satelity będą przez najbliższy miesiąc testowane. Misję zaplanowano na 10 miesięcy.

Ruszyła pierwsza misja badająca emisję ciepła z ziemskich biegunów