Powstał trójwymiarowy model grobu Ryszarda III

| Humanistyka

Specjaliści z University of Leicester postanowili w nietypowy sposób uczcić pierwszą rocznicę ponownego pochówku zaginionego do niedawna króla Anglii, Ryszarda III. Archeolodzy użyli zaawansowanych narzędzi fotogrametrycznych do stworzenia trójwymiarowego modelu grobu, w którym w przeszłości spoczął władca, a który odnaleziono pod jednym z parkingów w Leicester.

Fascynującą historię odnalezienia i identyfikacji ciała władcy opisywaliśmy niejednokrotnie.

Mathew Morris, który jako pierwszy zauważył szczątki władcy podczas prowadzonych wykopalisk, powiedział: Fotografie i rysunki, chociaż mają swój dramatyzm, są jedynie dwuwymiarowe i nie zawsze oddają szczegóły ułożenia w przestrzeni. Można je pokazać za pomocą trójwymiarowego modelu.

King Richard III's grave by Archaeological Services (ULAS) on Sketchfab

Ryszard III grób model