Zsekwencjonują genom Ryszarda III

| Humanistyka

Brytyjscy naukowcy mają zamiar zsekwencjonować genom króla Ryszarda III, którego ciało odnaleziono w ubiegłym roku. Ryszard III był ostatnim władcą z dynastii Plantagenetów, ostatnim królem Anglii, który zginął w walce i do niedawna jedynym, którego miejsce pochówku nie było znane.

Dzięki poznaniu DNA władcy naukowcy dowiedzą się, jaki był jego stan zdrowia, poznają dane dotyczące jego przodków, a informacje takie trafią do genetycznej bazy danych.

Doktor Turi King z University of Leicester pobrała już fragment kości ze szkieletu władcy. Zostanie ona zmielona, uczona wyodrębni z niej materiał genetyczny i spróbuje uzyskać jak najdłuższa jego sekwencję. To jak układanie puzzli. Trzeba składać tak długo, aż uzyska się możliwe najdłuższy genom - mówi uczona.

Ryszard III był przez wieki bohaterem „czarnej legendy”. W opinii publicznej pokutuje jego obraz jako mordercy dzieci swojego brata, a ze sztuki Williama Shakespeare'a znamy go jako władcę, który tuż przed śmiercią krzyczał: „Konia! Królestwo za konia!”. Ludowe wyobrażenie o Ryszardzie nie wytrzymuje jednak konfrontacji z faktami, a król został oczerniony po to, by propagandowo umocnić władzę Tudorów.

Szczątki Ryszarda III są wciąż badane przez naukowców. Wiadomo, że kiedyś zostaną pochowane, nie wiadomo jednak, kiedy i gdzie. Toczą się o to spory prawne. University of Leicester, którego uczeni znaleźli ciało króla, uzyskał od Ministerstwa Sprawiedliwości zgodę na pochowanie króla w lokalnej katedrze. Z kolei potomkowie władcy wystąpili do sądu z wnioskiem, by podważył legalność tej decyzji. Chcą oni, by Ryszard spoczął w Yorku, skąd przez 26 miesięcy panował nad Anglią.

Doktor King, która przeprowadzi analizę DNA władcy, jest szczególnie zainteresowana odpowiedzią na pytanie czy Ryszard cierpiał na skoliozę. Chce też poznać jego przodków oraz potomków. Uczona ma m.in. zamiar przeprowadzić analizę genomu Michaela Ibsena. To mieszkający w Londynie kanadyjski producent mebli. Genealodzy twierdzą, że jest on potomkiem w linii prostej siostry Ryszarda, Anne of York. Wstępna analiza mitochondrialnego DNA już potwierdziła, że Ibsen i Ryszard III współdzielą tę samą linię macierzystą.

Ryszard III król DNA