Klęska Hannibala zapisana w rzymskich monetach

| Humanistyka
Uniwersytet Goethego, Frankfurt

Wojny punickie to jeden z punktów zwrotnych historii Europy. Rzym rozpoczynał je jako lokalne mocarstwo, w czasie drugiej wojny punickiej (218-201 p.n.e.) Hannibal przeprawił się przez Alpy i zagroził istnieniu Republiki, a trzecia wojna punicka (149-146 p.n.e.) zakończyła historię Kartaginy.

Rzym tymczasem stał się imperium, a olbrzymie znaczenie we wzroście jego potęgi miało zwycięstwo w drugiej z tych wojen i odebranie Kartaginie posiadłości na Półwyspie Iberyjskim. W ręce Rzymian wpadły najbogatsze kopalnie srebra w basenie Morza Śródziemnego, a pokonana Kartagina miała zapłacić olbrzymią kontrybucję w srebrze.

O napływie do Rzymu ogromnego bogactwa wiemy m.in. z dzieł Liwiusza i Polibiusza, teraz zaś mamy namacalne materialne dowody, jakie znaczenie miało iberyjskie srebro dla rozwoju potęgi Rzymu. Niemieccy i duńscy naukowcy przeprowadzili geochemiczną analizę 70 rzymskich monet wybitych pomiędzy 310 a 101 rokiem przed Chrystusem. Wykazaliśmy, że klęska Hannibala i wzrost potęgi Rzymu jest zapisany w monetach Imperium Rzymskiego, mówi doktor Katrin Westner z Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie.

Analiza wykazała, że po roku 209 p.Ch. sygnatury izotopów ołowiu w rzymskich srebrnych monetach wskazują, na pochodzenie srebra z terenów dzisiejszej Hiszpanii. W monetach z różnych okresów występują różne stosunki izotopów 208Pb, 207Pb, 206Pb i 204Pb. Izotopy te wskazują na czas formowania się złóż.

Po wspomnianym już 209 roku przed naszą erą stosunek izotopów odpowiada izotopom ze złóż srebra z południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części dzisiejszej Hiszpanii. Przed wojną rzymskie monety były bite z metali, które pochodziły z tych samych źródeł, z których swoje monety biły greckie miasta w Italii i Sycylii. Innymi słowy, sygnatury izotopów ołowiu odpowiadają złożom srebra i procesom metalurgicznym z regionu egejskiego. Jednak zwycięstwo nad Kartaginą skutkowało napływem olbrzymich ilości srebra do Rzymu oraz przejęciem przez Rzym kontroli nad hiszpańskimi kopalniami. Od 209 roku p.n.e. sygnatury geochemiczne większości rzymskich monet są typowe dla srebra z Półwyspu Iberyjskiego, dodaje doktor Westner.

Rzym Kartagina srebro monety wojny punickie Półwysep Iberyjski