Uczeń w laboratorium znanej uczelni dzięki projektowi STEM4youth

| Ciekawostki

Pokazanie, jaką pracę mogą zdobyć absolwenci kierunków ścisłych i jak na rozwoju tych nauk zyskują gospodarka i społeczeństwo – to główne zadanie programu STEM4youth. Badacze z kilku krajów Unii Europejskiej, koordynowani przez naukowców z Politechniki Warszawskiej, opracowują w tym celu platformę e-learningową i materiały dydaktyczne, które pokażą, że przedmioty ścisłe opłaca się studiować.

Choć nasi maturzyści coraz częściej wybierają studia inżynierskie, to brak fachowców z nauk ścisłych jest problemem głównie za granicą. Europa zaniedbała ten temat – zaznacza dr inż. Przemysław Duda z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, koordynator projektu. Studia inżynierskie są trudne, a młodzi ludzie widzą, że mogą dobrze zarabiać, studiując prostsze kierunki.

Jednocześnie na skutek rozwoju technologicznego szybko wzrasta popyt na osoby ze ścisłym profilem wykształcenia. Dlatego pomysłodawcy postanowili stworzyć projekt międzynarodowy, włączając do udziału w nim uczelnie z Czech, Grecji, Hiszpanii, Włoch i Słowenii.

Oswoić fizykę

W Polsce w 2016 roku maturę z fizyki postanowiło zdawać zaledwie 9 % maturzystów. Fizyka postrzegana jest jako przedmiot bardzo trudny, a jednocześnie nauczany w sposób nieatrakcyjny.

Nauczyciele w większości nie dysponują wystarczającą aparaturą badawczą, żeby przeprowadzić wspólnie z uczniami doświadczenie w czasie lekcji – tłumaczy Katarzyna Hołownicka, która zajmuje się ewaluacją projektu. Kiedy uczniowie odwiedzają nasz wydział, a my pokazujemy im różnego rodzaju doświadczenia, to często zmieniają podejście do fizyki. Widzą, że zjawiska fizyczne mają wpływ na życie, że można je ze sobą powiązać i że jest to rzeczywiście ciekawe.

Zrób doświadczenie w politechnicznym laboratorium

STEM4youth to niejako kontynuacja realizowanego już na PW projektu e-fizyka. W jego ramach przygotowano bezpłatny multimedialny podręcznik do nauki fizyki w liceach oraz filmy i animacje demonstrujące wybrane zjawiska fizyczne. Zarejestrowane w platformie szkoły mogą korzystać też ze zdalnego laboratorium. Przez Internet sterują urządzeniami znajdującymi się w laboratorium na Wydziale Fizyki PW, a wynik eksperymentu obserwują przez kamerę internetową.

W laboratorium znajduje się rzeczywista aparatura, na której uczeń, z dowolnego miejsca na świecie, może wykonać eksperyment – tłumaczy dr Duda. Może nim sterować, obserwować efekty. Urządzenie wykonuje polecenia ucznia i odbywa się to automatycznie, bez udziału osób trzecich.

Science, Technology, Engineering, Mathematics

W analogiczny sposób będą odbywać się "zajęcia" na platformie STEM4youth. Będą umieszczane tam materiały do nauki matematyki, fizyki, astronomii, chemii, medycyny, inżynierii i medycyny. Jednocześnie zagadnienia te będą ze sobą powiązane, co pokaże, jak jedna dziedzina wpływa na drugą. Uczniowie będą mieli do dyspozycji: e-podręcznik, gry, multimedia, zdalne laboratoria.
Każdy z uczestniczących w programie krajów stworzy informacje w swoim języku narodowym oraz po angielsku. Zespół z PW skupi się na przygotowaniu laboratoriów i materiałów do nauki fizyki oraz opracowaniu głównej platformy e-learningowej.

Nauka nie zna granic

Opracowywana w ramach programu STEM4youth platforma e-learningowa będzie służyć nie tylko edukacji, ale też prowadzeniu wspólnych prac przez uczniów z różnych krajów.

Planujemy przygotować też konkurs dla uczniów – zdradza dr Mirosław Brzozowy. Chcemy, żeby uczniowie stworzyli międzynarodowe zespoły i rozwiązywali pewne problemy. W międzynarodowych korporacjach praca zdalna to codzienność, dlatego chcemy postawić uczniów przed takim wyzwaniem.

Program rozpoczął się 1 maja 2016 roku i potrwa 3 lata. Będą mogły do niego przystąpić szkoły ponadgimnazjalne. Wszystkie zajęcia będą bezpłatne.

STEM4youth platforma e-learningowa nauki ścisłe Politechnika Warszawska