Yahoo! wyjaśni błędy w CV prezesa

| Technologia
PayPal

W oficjalnym życiorysie prezesa Yahoo!, Scotta Thompsona, umieszczono nieprawdziwe informacje na temat jego wykształcenia. Sprawę ujawnił fundusz hedgingowy Third Point, który posiada 5,8% akcji Yahoo! i chce, by w zarządzie internetowego koncernu zasiadali jego przedstawiciele. Fundusz domaga się dla siebie 4 miejsc w zarządzie. Ostatnio zaoferowano mu 2, z zastrzeżeniem, iż w zarządzie Yahoo! nie może zasiadać Daniel Loeb, szef Third Point, gdyż nie ma odpowiednich umiejętności i wykształcenia.

W odpowiedzi na to Loeb napisał do zarządu Yahoo! list, w którym informuje, że Scott Thompson uzyskał tytuł magistra księgowości, a nie, jak twierdzi oficjalna strona Yahoo!, księgowości i informatyki. Co więcej, okazało się, że w czasie gdy Thompson kończył Stonehill College uczelnia ta w ogóle nie oferowała dyplomów z informatyki.

Zarząd Yahoo! stwierdził, że informacje o wykształceniu Thompsona, umieszczone na witrynie, to „nieumyślny błąd“ i obiecał wyjaśnić sprawę.

Scott Thompson Yahoo! życiorys