Matematyk ma żal do kolegów

| Ciekawostki
lokaltog

Shinichi Mochizuki z Uniwersytetu w Kioto opublikował przed 2 laty 500-stronicowy dokument w którym, jak twierdzi, dowiódł prawdziwości hipotezy ABC. Uczony ma jednak żal do kolegów matematyków, gdyż żaden z nich nie przeprowadził dotychczas krytycznej analizy jego pracy.

Hipoteza ABC to stwierdzenie, że "dla każdej liczby x > 1 istnieje co najwyżej skończenie wiele rozwiązań typu ABC, spełniających warunek P(A, B, C) > x". Bardzo głęboko dotyka ono natury liczb. Dotychczas podczas badania hipotezy ABC udało się m.in. udowodnić wielkie twierdzenie Fermata, co było jednym z największych dokonań matematyki w XX wieku.

Michizuki dowodzi hipotezy ABC za pomocą opracowanej przez siebie inter-uniwersalnej teorii przestrzeni Teichmüllera. To tak trudne zagadnienie, że stanowi problem nawet dla doświadczonych matematyków.

Minhyong Kim z University of Oxford mówi, że Mochizuki to niezwykle szanowany matematyk, a jego prace cieszą się wielkim uznaniem. Jednak od dwóch lat nikt nie był w stanie przeanalizować jego dowodu. Czuję się rozczarowany, że nikt nie potrafił powiedzieć, czy dowód jest prawdziwy czy fałszywy - mówi Kim.

Mochizuki opublikował właśnie raport, w którym opisuje próby wyjaśnienia swojej teorii innym. Dowiadujemy się, że trzech wspomaganych przez niego matematyków jeszcze nie znalazło żadnego błędu w jego twierdzeniach, ale upłynie jeszcze kilka lat, zanim uda się ostatecznie potwierdzić lub obalić jego pracę. Japoński uczony skrytykował środowisko matematyczne, że nie podjęło się badanie jego dowodu i zauważył, że większość matematyków nie jest w stanie przeprowadzić krytycznej analizy, chyba, że zaczną od samych podstaw.

Niektórzy naukowcy zauważają, że Mochizuki powinien zrobić więcej, by wyjaśnić innym swoja teorię. Ich zdaniem powinien uprościć własne notatki i podjąć się prowadzenia wykładów za granicą. Zdaniem Kima, uczony powinien zaangażować się w wykłady dla większej grupy specjalistów. Tym bardziej, że każde naukowe pismo będzie prawdopodobnie wymagało, by recenzenci pracy Mochizukiego nie byli jego uczniami.

Shinichi Mochizuki hipoteza ABC