Pierwsze litewskie wydanie „Bajek robotów” Stanisława Lema

| Humanistyka
Wydawnictwo Odilė

Staraniem Instytutu Adama Mickiewicza oraz Instytutu Polskiego w Wilnie ukazało się pierwsze litewskie wydanie "Bajek robotów" Stanisława Lema. Premiera bogato ilustrowanej książki w tłumaczeniu Viktorasa Tamođiűnasa będzie miała miejsce 19 września podczas otwarcia wystawy "Bajki robotów" w Bibliotece Narodowej Litwy w Wilnie (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka). Książka trafi do rąk litewskiego czytelnika dzięki wydawnictwu Odilė.

Na wspomnianej wystawie będzie można zobaczyć ilustracje, które wykorzystano w książce. Po 17 października wystawa zostanie przeniesiona do rodzinnego miasta Lema, Lwowa.

Instytut Adama Mickiewicza (IAM) poinformował, że po premierze [Bajek robotów, Robotų pasakos] w Wilnie książka będzie prezentowana na 9. Targach Książki w Kłajpedzie [...] pod hasłem "In Focus: Stanisław Lem 100".

Wcześniej w tym roku nakładem Odilė wydano "Nienasycenie" (Besotystė) Stanisława Ignacego Witkiewicza. Wydawnictwo to od lat upowszechnia literaturę polską oraz prowadzi działania promujące twórczość polskich autorów na Litwie.

Warto też przypomnieć, że na początku br. ukazało się estońskie wydanie "Bajek robotów" (Robotite muinasjutud) w przekładzie wybitnego tłumacza Hendrika Lindepuu.

Z wydarzeniami związanymi z obchodami Roku Lema i 100. rocznicy urodzin pisarza można się zapoznać na witrynie Lem2021.

Stanisław Lem Bajki robotów Robotų pasakos wydawnictwo Odilė Litwa Instytut Adama Mickiewicza Instytut Polski w Wilnie