Superwulkan większy niż sądzono

| Nauki przyrodnicze
Ed Austin and Herb Jone, National Park Service

Superwulkan Yellowstone (in. Kaldera Yellowstone) jest o wiele większy niż dotąd sądzono. Amerykańscy naukowcy ustalili, że komora wulkaniczna jest 2,5-krotnie większa, niż sugerowały wcześniejsze oszacowania. Rozciąga się na ponad 90 km i zawiera 200-600 km3 magmy.

Pracujemy tam od dawna i zawsze sądziliśmy, że [wulkan] powinien być większy, ale to odkrycie [i tak] jest zdumiewające - podkreśla prof. Bob Smith z Uniwersytetu Utah.

By zmapować komorę, zespół wykorzystał sieć sejsmografów ustawionych na terenie Parku. Zapisywaliśmy trzęsienia ziemi w i wokół Yellowstone oraz dokonywaliśmy pomiaru fal sejsmicznych przemieszczających się przez grunt - tłumaczy dr Jamie Farrell z Uniwersytetu Utah, dodając, że fale podróżują wolniej przez gorący i częściowo stopiony materiał, a w ten sposób można ustalić, co jest pod spodem.

Amerykanie stwierdzili, że komora wulkaniczna rozciąga się na głębokość 2-15 km, a jej długość i szerokość wynoszą, odpowiednio, 90 i 30 km. Co istotne, sięga ona dalej na północny wschód Parku, niż wskazywały wcześniejsze badania. Wg naszej wiedzy, dotąd nie zmapowano niczego tych rozmiarów - mówi dr Farrell.

Tak, to o wiele większy system, ale nie sądzę, by to zwiększało tutejsze zagrożenie - uważa prof. Smith.

Akademicy nie wiedzą, kiedy dojdzie do kolejnej erupcji. Niektórzy twierdzą, że wybuch już się opóźnia (Kaldera Yellowstone ma wybuchać co ~700 tys. lat), ale prof. Smith podkreśla, że trzeba więcej danych, bo jak dotąd odnotowano tylko 3 większe erupcje: 2,1 mln, 1,3 oraz 640 tys. lat temu.

Wyniki zaprezentowano na Jesiennym Mityngu Amerykańskiej Unii Geofizycznej w San Francisco.

Superwulkan Yellowstone Kaldera Yellowstone komora wulkaniczna wielkość sejsmografy dr Jamie Farrell prof Bob Smith