Zapraszamy na kolejną edycję Świetlika

| Nauki przyrodnicze
Fundacja Uniwersytet Dzieci

Fundacja Akademia Młodych Odkrywców organizuje VI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych "Świetlik", której finał odbędzie się 19 marca 2013. Projekt skierowany jest do dzieci ze wszystkich klas szkół podstawowych. Propaguje nowe formy nauczania przedmiotów przyrodniczych, oparte na wykonywaniu doświadczeń, czerpaniu wiedzy z różnych (także poza szkolnych) źródeł oraz myśleniu analitycznym, poprzez które uczestnicy jednocześnie uczą się i bawią.

Celem Konkursu jest wzbudzenie w dzieciach zainteresowania naukami przyrodniczymi oraz zdobywaniem wiedzy jako ciekawą i pożyteczną alternatywą dla spędzania czasu przed telewizją czy przy grach komputerowych. Sprzyja temu forma Konkursu - pierwsza część obejmuje doświadczenia konkursowe, które dzieci przeprowadzają same - w domu lub szkole, pod opieką rodziców lub nauczycieli. Na podstawie tych doświadczeń i ich wyników tworzona jest pewna część zadań konkursowych (w zależności od wieku dzieci: 10-30% wszystkich pytań). W ramach przygotowań do Konkursu, uczniowie mogą także sięgnąć do testów konkursowych z lat poprzednich (pełne zestawy, wraz z kluczami odpowiedzi publikowane są na stronie www.swietlik.edu.pl; większość zestawów zamieszczana jest w dwóch formach: PDF i on-line).

Organizatorzy chcą zachęcić dzieci do nauki poprzez własne odkrywanie, badanie, zadawanie pytań, czyli podążanie ścieżką edukacyjną wzorowaną na pracy naukowca. Dzieci uczą się, że odkrywanie mechanizmów rządzących światem, jego tajemnic i zależności jest pasjonujące i daje możliwość rozwinięcia wyobraźni, poznania naukowych form wyrażania własnych opinii, konfrontowania ich z doświadczeniem i innymi ludźmi. Konkurs pokazuje atrakcyjność świata przyrody i zachęca do wykorzystywania zdobyczy nauki do poszerzania wiedzy o świecie, między innymi – przy użyciu internetu. Uczniom udostępniana jest strona internetowa, gdzie w styczniu 2013r. ukażą się doświadczenia konkursowe, a już teraz można znaleźć materiały edukacyjne i zasięgnąć wszelkich informacji niezbędnych do udziału w Konkursie.

Każda edycja Konkursu poszerza grono odbiorców i uczestników. W pięciu poprzednich edycjach zanotowano już łącznie 60 tysięcy uczestników, z czego w samej tylko V edycji – 27 tysięcy, z ponad 800 szkół podstawowych w całym kraju.

Organizatorzy dokładają wszelkich starań, by jak największa liczba dzieci uczestniczących w Konkursie została nagrodzona. Nagrodami są między innymi książki popularnonaukowe, albumy, książeczki z eksperymentami, zabawki edukacyjne, gry, puzzle i wiele innych. Przewidziano nie tylko nagrody indywidualne dla uczniów, ale także nagrody zbiorowe dla szkół; szkoły, które wykażą się największym procentowym udziałem uczniów wygrywają Warsztaty Przyrodnicze przeprowadzane na terenie ich siedziby przez pracowników i doktorantów Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Organizatorzy zachęcają do zapoznania się z regulaminem Konkursu oraz innymi szczegółami zawartymi na stronie www.swietlik.edu.pl.

Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły podstawowe do wzięcia udziału w Konkursie!

Świetlik konkurs