Pochówek dziadka sępa

| Humanistyka
Diseño libre, CC

Na stanowisku archeologicznym Tak'alik Ab'aj w Gwatemali odkryto grobowiec sprzed ponad 2 tys. lat. Archeolodzy podkreślają, że dzięki niemu będzie można lepiej poznać wczesny okres rozwoju cywilizacji Majów.

Miguel Orrego ujawnił, że wyniki datowania radiowęglowego wskazują, że grobowiec zbudowano między 700 a 400 r. p.n.e. Dodał też, że to najstarszy jak dotąd pochówek z Tak'alik Ab'aj.

Zespół natrafił na biżuterię z jadeitu, m.in. na naszyjnik z figurką człowieka z głową sępa. To ponoć istotna wskazówka odnośnie do pozycji zajmowanej przez zmarłego. Miał on być władcą - ajawem. Symbol nadaje pochówkowi wyższą rangę [oznaczał bowiem moc i wysoki status materialny]. Glif pokazuje, że mamy do czynienia z jednym z pierwszych zarządców Tak'alik Ab'aj.

Podczas prowadzonych we wrześniu wykopalisk nie natrafiono na żadne kości (prawdopodobnie uległy one rozkładowi). Naukowcy nadali zmarłemu imię K'utz Chman, co w języku Majów mame oznacza "dziadek sęp". Był wielkim władcą. Zapełnił lukę między kulturami olmecką i majańską w Ameryce Środkowej. Historycy uważają, że mógł wprowadzić zwyczaje typowe dla Majów, np. budowania piramid czy rzeźbienia rodzin królewskich.

Archeolodzy podkreślają, że dysponując bogatym zbiorem jadeitowych ozdób, będzie można określić, jak je wytwarzano i jak rozwijał się biżuteryjny handel.

Tak'alik Ab'aj Gwatemala pochówek grób władca Miguel Orrego K'utz Chman