Google i Wikipedia niemile widziane

| Ciekawostki

Profesor Tara Brabazon z University of Brighton, prowadząca zajęcia nt. mediów, zaleciła swoim studentom, by nie korzystali z Google’a i Wikipedii. Pani Brabazon jest autorką kilku książek i licznych publikacji na temat nowoczesnych mediów, systemów edukacyjnych i kultury popularnej. Zdobywała też państwowe nagrody za jakość edukacji, w przeszłości została uznana za najlepszą australijską dziennikarkę roku.

Profesor Brabazon zauważyła, że studenci coraz mniej czytają, nie dyskutują, nie wymieniają się pomysłami. Zamiast tego, gdy mają do napisania pracę, siadają przed komputerem i korzystają z Wikipedii oraz pierwszych kilku trafień w Google’u. Z tak zdobytych materiałów tworzą kompilację, nie wnosząc żadnych nowych pomysłów. Młodzi ludzie nie potrafią samodzielnie interpretować faktów, opierają się na bardzo płytkiej wiedzy zdobytej w Sieci, bo właśnie taką wiedzę jest najłatwiej wyszukać, a na dotarcie do bardziej wartościowych materiałów nie wystarcza im chęci i cierpliwości.

Pani Brabazon uważa, że przed umiejętnościami technologicznymi, pozwalającymi nam korzystać z przeglądarki, powinniśmy zyskać umiejętność samodzielnego myślenia.
Jutro pani profesor poprowadzi otwarty wykład pod prowokacyjnym tytułem: „Google to biały chleb dla mózgu”. Argumentuje ona, że wraz ze zmniejszającą się liczbą bibliotek, mniejszymi nakładami książek, platformy cyfrowe oferują łatwe odpowiedzi na trudne pytania. Jej zdaniem konieczne jest wypracowanie równowagi pomiędzy światem cyfrowym i tradycyjnym.

Chcę, by studenci usiedli i czytali książki. To nie jest to samo, co usiąść przed ekranem komputera i czytać. Chcę, by doświadczali stron tak, jak doświadczają pikseli. Obie technologie są wartościowe i chcę, by korzystali z obu, a nie z jednej lub drugiej – nie chcę prostych rozwiązań – mówi pani profesor.

Tara Brabazon ma trzy dyplomy bakałarza (historia, literatura, edukacja) i trzy magistra (historia, kulturoznawstwo, edukacja). Ma też doktoraty ze studiów nad Internetem i filozofii kultury.

Tara Brabazon Google Wikipedia