Setki nowych kandydatów na planety

| Astronomia/fizyka
NASA

Zespół opracowujący dane przekazane przez Teleskop Keplera poinformował, że zidentyfikowano 833 kolejnych kandydatów na planety. Gdy na krótko przed wystrzeleniem Teleskopu Keplera rozpocząłem pracę, sądziłem, że Kepler znajdzie być może 1000 planet - powiedział Jason Rowe z Search for Extraterrestrial Intelligence Institute. Tymczasem teleskop odkrył 167 planet i 3528 kandydatów na planety. Wśród kandydatów znajduje się 647 obiektów, które mogą być planetami wielkości Ziemi. Na podstawie danych z Keplera oceniono, że w Drodze Mlecznej może istnieć około 140 miliardów planet.

Najważniejsze pytanie brzmi - czy na którejkolwiek z niej, poza Ziemią, istnieje życie? Wedle naszego obecnego stanu wiedzy, planeta, na której istnieje życie, musi obiegać gwiazdę macierzystą w odległości pozwalającej na istnienie wody w stanie ciekłym, być planetą skalistą i posiadać atmosferę, która przepuszcza odpowiednią ilość światła gwiazdy. Kepler zidentyfikował 104 kandydatów na planety znajdujące się w ekosferze, a 10 z nich ma średnicę nie większą niż 2-krotna średnica Ziemi.Jednak o tym, czy na planetach tych istnieje życie przekonamy się zapewne dopiero wówczas, gdy skonstruujemy doskonalsze teleskopy.

Trzeba też przypomnieć, że Kepler obserwował jedynie 0,25% nieboskłonu. Mimo to znalazł olbrzymią liczbę planet i kandydatów na planety, co wskazuje, iż szacunki mówiące o miliardach planet nie są przesadzone.

Teleskop Keplera kandydat planeta