Świat za 10 lat...

| Ciekawostki
Artur Jurgawka

Wykonane przez firmę Thomson Reuters studium „The World in 2025: 10 Predictions of Innovation” pomaga zorientować się, jak może wyglądać świat za 10 lat. Analitycy po zapoznaniu się z doniesieniami prasowymi, artykułami naukowymi oraz badaniami wykonywanymi na uczelniach wyższych i w firmach prywatnych, wybrali 10 najważniejszych innowacji, których możemy spodziewać się w najbliższej dekadzie.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że energia słoneczna stanie się dla człowieka podstawowym źródłem energii. Szybki postęp w dziedzinie technologii fotowoltaicznych oraz chemii, wykorzystanie nowych fotokatalizatorów spowodują, że energetyka słoneczna przestanie być ciekawostką i w znacznej mierze zastąpi paliwa kopalne.

Będziemy też musieli pogodzić się z faktem, że niemal wszystkie miejsca i urządzenia będą ze sobą cyfrowo połączone. Nastąpi niemal całkowita cyfryzacja świata, którą umożliwi postęp w badaniach nad półprzewodnikami, nanorurkowymi kondensatorami i technologią komunikacji 5G.

Jednym z najszybciej rozwijających się działów nauki może być genetyka i związane z nią badania nad ludzkim genomem. Niewykluczone, że za 10 lat wszystkie noworodki będą poddawane sekwencjonowaniu genomu, dzięki czemu specjaliści szybko zidentyfikują zagrożenia zdrowotne.

Skoro już jesteśmy przy zdrowiu, warto wspomnieć, że w najbliższej dekadzie medycyna prawdopodobnie będzie w stanie zapobiegać cukrzycy typu I. Stanie się to możliwe dzięki inżynierii genetycznej i badaniom nad RNA. To niezwykle rozwojowa gałąź nauki, o czym świadczy fakt, że na żadnym innym polu genetyki nie przyznaje się tak wielu patentów.

Miłośników fizyki z pewnością zainteresuje kolejna prognoza analityków Thomsona Reutersa. Przewidują oni, ni mniej ni więcej, rozwój badań nad teleportacją. Przyspieszenie na tym polu stanie się możliwe dzięki badaniom nad odkrytym niedawno bozonem Higgsa.

Z mniej spektakularnych, ale równie ważnych innowacji kolejnej dekady analitycy wymieniają udoskonalenie terapii przeciwnowotworowych, które będą miały znacznie mniej skutków ubocznych, rozwój samolotów napędzanych energią elektryczną, skuteczną walkę z demencją, zastąpienie opakowań wytwarzanych z ropy naftowej opakowaniami z celulozy oraz ostateczne rozwiązanie problemu głodu i gwałtownych fluktuacji cen żywności.

Nie mamy kryształowej kuli, ale zajrzeliśmy w to, co niemal równie dobrze pokazuje przyszłość: literaturę naukową i patenty. Gdy to przeanalizowaliśmy ukazał się nam fascynujący świat przyszłości. Analizując to, co obecnie dzieje się w laboratoriach oraz przyglądając się przemysłowi mogliśmy wydobyć na światło dzienne jedne z najwspanialszych innowacji, jakie czekają nas w kolejnej dekadzie - mówi Basil Moftah, dyrektor Thomson Reuters IP & Science.

Thomson Reuters