Udało się wykonać pierwsze zdjęcie zaginionego gatunku ptaka

| Nauki przyrodnicze
Matt Brady, The University of Texas at El Paso

Udało się wykonać pierwsze zdjęcie ptaka, który przez American Bird Conservancy był klasyfikowany jako „ptak zaginiony”. Mowa tutaj o czołoczubie żółtogłowym (Prionops alberti), którego nie widziano od ponad 20 lat. Ptak został odnaleziony przez ekspedycję zorganizowaną przez University of Texas w El Paso i kongijskie Centre de Recherche en Sciences Naturelles.

Naukowcy przez sześć tygodni przemierzali góry Itombwe w Demokratycznej Republice Kongo, dokumentując tamtejsze ptaki, płazy i gady. Udało im się schwytać i sfotografować ptaka, który dotychczas znany był jedynie z opisów i rysunków. Doktor Cameron Rutt, odpowiedzialna w American Bird Conservancy za projekt Lost Birds potwierdziła następnie, że to zaginiony gatunek.

Czołoczub żółtogłowy jest gatunkiem endemicznym dla zachodnich stoków Wielkiego Rowu Zachodniego. Od długiego czasu region ten był niedostępny z powodu wojen i braku możliwości zapewnienia bezpieczeństwa badaczom. Ostatnio jednak sytuacja się na tyle poprawiła, że zapadła decyzja o zorganizowaniu ekspedycji badawczej. W jej trakcie naukowcy zauważyli w sumie 18 czołoczubów żółtogłowych.

To daje nadzieję, że być może w odległych lasach tego regionu żyje zdrowa populacja. Niestety ludzie coraz bardziej wdzierają się na te tereny, prowadząc działalność górniczą, wycinając lasy by pozyskać drewno oraz tereny rolnicze. Obecnie naradzamy się z innymi naukowcami oraz organizacjami ochrony przyrody, w jaki sposób można uchronić lasy tego regionu, mówi profesor Michael Harvey, który stał na czele zespołu badawczego. Mamy obecnie wyjątkową okazję, by uchronić ten fragment lasów tropikalnych. Być może dzięki temu nie utracimy gatunków takich jak czołoczub, zanim zdążymy je poznać i zbadać, dodaje uczony.

Drugim z kierowników ekspedycji był profesor Eli Greenbaum, jeden z najlepszych na świecie ekspertów w dziedzinie herpetologii Afryki Subsaharyjskiej. To dla niego już 11. wyprawa naukowa do Demokratycznej Republiki Kongo. Swoje wcześniejsze przeżycia uczony opisał w książce Emerald Labyrinth: A Scientist's Adventures in the Jungles of the Congo.

Udało się wykonać pierwsze zdjęcie zaginionego gatunku ptaka