Przodkowie Ulczów mieszkali tam, gdzie oni teraz

| Humanistyka
Jurij Czernijawskij

DNA pobrane od szczątków dwóch kobiet z jaskini Czarcie Wrota w górach Sichote-Aliń wskazuje, że żyjące ponad 7700 lat temu panie były blisko spokrewnione ze współczesnymi mieszkańcami tego regionu Azji Wschodniej. Badania wskazują również, że w omawianym regionie rolnictwo rozprzestrzeniło się jako wynik zmiany kulturowej, a nie przybycia ludu rolniczego.

Najważniejszym odkryciem jest stwierdzenie ciągłości na przestrzeni ponad 7000 lat - mówi Mark Stoneking z Instytutu Antropologii Ewolucyjnej im. Maksa Plancka w Lipsku. Rzadko zdarza się, by na terenie współczesnej Rosji, Europy i Ameryk populacje sprzed tysięcy lat były blisko spokrewnione ze współczesnymi. Migracje powodowały bowiem ciągłe przemieszczanie się ludzi.

W Czarcich wrotach znaleziono pięć ludzkich szkieletów, ceramikę, harpuny, pozostałości sieci oraz mat utkanych z turzycowatych. Wykorzystanie tych roślin niektórzy badacze uważają za dowód na istnienie wczesnej formy rolnictwa.
Analiza DNA wykazała, że kobiety z Czarcich Wrót są najbliżej spokrewnione z Ulczami (Nani), którzy żyją w kilkaset kilometrów na północ. Widoczne jest również ich pokrewieństwo z innymi grupami etnicznymi używającymi języków tunguskich oraz ze współczesnymi Koreańczykami i Japończykami. Kobiety wyglądały też podobnie do dzisiejszych mieszkańców basenu Amuru. Z DNA można wnioskować, że miały brązowe oczy, proste grube włosy, skórę koloru takiego jak mieszkańcy Azji oraz siekacze podobne z kształtu do łopaty. Nie trawiły laktozy.

Jak informują badacze z University of Cambridge, Ulczowie i inne społeczności znad Amuru nie odziedziczyły znaczących ilości DNA od żadnych później przybyłych grup ludności. To zaś wskazuje, że we wspomnianym regionie mamy do czynienia z nieprzerwanym osadnictwem tej samej grupy, która pozostaje tutaj od co najmniej 7700 lat. Skoro zaś nie mieliśmy do czynienia z żadną dużą migracją, to oznacza, że rolnictwo zostało zaadaptowane przez lokalnych łowców-zbieraczy, a nie przyniesione przez emigrantów.

Inni badacze zgadzają się z wnioskiem, że ta sama grupa zamieszkuje te tereny od niemal 8000 lat, jednak mają wątpliwości co do historii rolnictwa. Próbki z Czarcich Wrót należą do łowców-zbieraczy i nic nam nie mówią o rozwoju rolnictwa - stwierdza paleogenetyk David Reich z Uniwersytetu Harvarda.

Ulczowie DNA Czarcie Wrota przodek osadnictwo rolnictwo