Dostosowując się do robota, zaczynają lepiej chodzić

| Zdrowie/uroda
Asela (Asela Jayarathne), CC

Idąc razem, ludzie nieświadomie synchronizują chód. Rozwikłując mechanizm tego zjawiska, japońscy naukowcy opracowali cyfrowego towarzysza (Walk Mate), który poprawia stabilność, mobilność i jakość życia ludzi z chorobą Parkinsona.

Yoshihiro Miyake z Tokijskiego Instytutu Technologii badał, jak przebiega proces poruszania się w parach wirtualny robot-człowiek. W studium wzięły udział zarówno osoby ze zdrowym chodem, jak i pacjenci z parkinsonizmem czy porażeniem połowiczym.

Źródłem danych wejściowych dla robota było czasowanie chodu człowieka (wykorzystano mocowane do stóp czujniki), a sygnałem wyjściowym z robota stał się podawany człowiekowi przez słuchawki odgłos kroków. Algorytm bazujący na dynamice przemieszczania się fal kontrolował różnice czasowania między wejściem a wyjściem Walk Mate.

Studium wykazało, że w odpowiedzi na odgłos "kroków" robota wzorce chodu pacjentów stawały się zdrowsze. Co więcej, w porównaniu do zwykłych urządzeń do wspomagania chodzenia ze stałym rytmem, korzystanie z Walk Mate zapewniało większą stabilność i poczucie wspólnoty.

Dalsze testy, które prowadzono m.in. we współpracy z Instytutem Ludzkiego Poznania i Nauk o Mózgu Maxa Plancka, potwierdziły potencjał drzemiący w japońskim wynalazku.

Walk Mate chód wzorce synchronizacja Yoshihiro Miyake