Wielka Rafa nie musi być wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa w Zagrożeniu

| Nauki przyrodnicze
Jim Maragos, US Fish and Wildlife Service

Wg szkicu raportu, Wielka Rafa Koralowa nie musi zostać wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa w Zagrożeniu. Australia powinna jednak spełnić kilka warunków, w tym poprawić jakość wody i ograniczyć powstawanie nowych portów.

Ostateczna decyzja co do statusu Rafy zostanie podjęta na spotkaniu Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, które odbędzie się w Bonn między 28 czerwca a 8 lipca.

Warto przypomnieć, że ekolodzy ostrzegali, że prognozy dla Wielkiej Rafy Koralowej są kiepskie. W raporcie z 2014 r. napisano, że w przyszłości jej stan będzie się nadal pogarszać. Wśród kluczowych problemów wymieniano zmianę klimatu, skrajne zjawiska pogodowe oraz zanieczyszczenia przemysłowe.

W br. Australia zaprezentowała UNESCO plan walki ze wskazanymi zagrożeniami. Obejmował on m.in. ograniczenie zanieczyszczenia o 80% przed 2025 r. oraz wycofanie się z zezwolenia na zrzucanie materiału z pogłębiania w pobliżu Rafy.

Wielka Rafa Koralowa została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego 26 października 1981 r.

Wielka Rafa Koralowa Lista Światowego Dziedzictwa w Zagrożeniu