Odkryto dwa nowe bariony

| Astronomia/fizyka
CERN

Naukowcy pracujący przy eksperymencie LHCb, będącym częścią LHC, ogłosili dziś odkrycie dwóch nowych cząstek z rodziny barionów. Cząstki te, nazwane Ξb'- i Ξb*- (Ξ - czyt. ksi), zostały przewidziane przez Model Standardowy, lecz dotychczas nie udało się ich zaobserować.

Natura okazała się dla nas wyjątkowo uprzejma dając dwie cząstki w cenie jednej - powiedział Matthew Charles z laboratorium LPHNE na Uniwersytecie Piotra i Marii Curie w Paryżu. Ξb'- ma bardzo zbliżoną masę do sumy mas produktów jej rozpadu. Gdyby była nieznacznie lżejsza, nie znaleźlibyśmy jej używając poszukiwanej sygnatury.

Obie cząstki zbudowane są z trzech kwarków: niskiego, dziwnego oraz dolnego. Ich konfiguracje są jednak nieco inne. W Ξb'- oba kwarki lżejsze: dolny oraz dziwny mają przeciwnie skierowane spiny, podczas gdy w Ξb*- są one zgodne. Ξb*- z tego powodu ma nieco wiekszą masę. Obecność kwarka niskiego, należącego do trzeciej, najcięższej generacji kwarków sprawia, że masa odkrytych czastek przekracza szcześciokrotnie masę protonu.

Wyniki uzyskane podczas badań pozwolą bardziej precyzyjnie opracowywać kolejne eksperymenty mające na celu poszukiwanie podstawowych elementów materii przewidzianych przez teorię.

Wielki Zderzacz Hadronów LHC Model Standardowy cząstka barion kwark