Wielki Zderzacz Hadronów odkrył pierwszy tetrakwark o „otwartym” zapachu

| Astronomia/fizyka
Maximilien Brice, LHC

Wielki Zderzacz Hadronów odkrył pierwszy tetrakwark o „otwartym” zapachu. Cząstka składa się z czterech różnych kwarków. Ma ona masę około 2,9 Gev/c2. Uzyskano ją podczas zderzeń protonów, których celem było uzyskanie mezonów B i poszukiwanie nowych cząstek w produktach ich rozpadu.

Nowy tetrakwark zyskał nazwę X(2900). Naukowcy nie są pewni jego natury, stąd „X” w nazwie. Uczeni sądzą, że składa się on z kwarka górnego, dolnego oraz antykwarków powabnego i dziwnego. Jako, że nie zawiera on pary kwark-antykwark o tym samym zapachu, nie ma żadnych ukrytych zapachów, dlatego został opisany jako tetrakwark o otwartym zapachu.

Zanim odkryto X(2900) wszystkie znane tetrakwarki zawierały przynajmniej jedną parę kwark powabny-antykwark powabny lub kwark piękny-antykwark piękny. Jednak, jak mówi Tim Gershon, fizyk z University of Warwick, pracujący przy eksperymencie LHCb, teoretycznie dopuszczano istnienie tetrakwarków o otwartym zapachu, nikt jednak nie przewidział istnienia takiej konkretne konfiguracji, więc odkrycie było niespodzianką.

Jako że X(2900) zawiera tylko jeden ciężki kwark (antykwark powabny), ma relatywnie niską masę w porównaniu do innych tetrakwarków. Gershon zauważa, że jest go wobec tego łatwiej pozyskać w LHC niż inne tetrakwarki. Z drugiej jednak strony, ja zauważa tetrakwarki o otwartym zapachu mają mniej jednoznaczne sygnatury i tylko dzięki unikatowej architekturze i niezwykłej wydajności wykrywacza LHCb mogliśmy dokonać tego odkrycia.

Gershon ma nadzieję, że badania nad X(2900) pozwolą zrozumieć, jak powstają tetrakwarki. Jedna z hipotez mówi, że wszystkie kwarki i antykwarki są ściśle ze sobą powiązane, inna zaś, że powstają one z dwóch luźno związanych par. Uczony zauważa, że X(2900) ma podobną masę do masy wzbudzonego mezonu D oraz kaonu, które łącznie posiadają te same kwarki co X(2900). To może pozwolić na określenie modelu tetrakwarków, jednak jest jeszcze zbyt wcześnie, by wyciągać daleko idące wnioski.

Wielki Zderzacz Hadronów odkrył pierwszy tetrakwark o „otwartym” zapachu