Windows Vista podatny na ataki

| Technologia

Firma Sophos twierdzi, że Windows Vista nie jest odporna na ataki trzech robaków, w tym dwóch, które zadebiutowały w 2004 roku. Stratio-Zip, Netsky-D oraz MyDoom-O są w stanie  zagrozić najnowszemu OS-owi Microsoftu.

Vista jest na nie wrażliwa, gdy jej posiadacz używa oprogramowania do obsługi poczty innej firmy niż Microsoft. Windows Mail Client, następca Outlooka, potrafi uchronić komputer przed zagrożeniem, gdyż nie daje się oszukać załącznikom do plików, gdyż umie wykryć wykorzystywane przez nie podwójne rozszerzenia nazw plików, takie jak nazwa.exe.txt. Z problemem tym nie radzą sobie inne aplikacje pocztowe, takie jak IBM-owski Lotus Notes. Do infekcji może dojść również, gdy poczta odbierana jest za pośrednictwem stron WWW.

Oczywiście atak na system będzie skuteczny jedynie wówczas, gdy jego użytkownik nie korzysta z oprogramowania antywirusowego.

Mimo swojego odkrycia, Sophos zaleca firmom przejście z Windows XP na Windows Vista, jako że jest to bezpieczny system operacyjny.

Windows Vista Windows XP Sophos Stratio-Zip Netsky-D MyDoom-O. Windows Mail Client robak antywirus