Wikingowie nie byli pierwsi

| Humanistyka
foroyar22

Wyspy Owcze zostały skolonizowane wcześniej niż sądziliśmy, a kolonizatorami nie byli Wikingowie. Zdobyte niedawno dowody wskazują, że ludzie osiedlili się na tych wyspach pomiędzy IV a VI wiekiem n.e. czyli o 300-500 lat wcześniej niż dotychczas sądzono.

Wykopaliska, które rzuciły nowe światło na historię Wysp Owczych, prowadził zespół naukowy pod kierunkiem doktora Mike'a J. Churcha z University of Durham oraz Simuna V. Arge'a z Narodowego Muzeum Wysp Owczych.

Dotarcie do Wysp Owczych i ich zasiedlenie było jednym z kamieni milowych podróży Europejczyków przez Atlantyk i pozwoliło na dotarcie w XI wieku do wybrzeży Ameryki Północnej. Analizy osadzonego przez wiatr piastku zawierającego popiół z ludzkich palenisk wykazały, że osady powstały na kilkaset lat przed podbojem Wysp przez Wikingów. Popiół zawierał resztki jęczmienia, który prawdopodobnie przypadkiem trafił do paleniska.

Dysponujemy teraz twardymi archeologicznymi dowodami, że ludzie skolonizowali Wyspy Owcze na 300-500 lat przed dużą kolonizacją Wikingów z IX wieku naszej ery. Nie wiemy jeszcze, kim byli ci ludzie i skąd przybyli - mówi doktor Church. Większość archeologicznych dowodów wczesnej kolonizacji została prawdopodobnie zniszczona podczas inwazji Wikingów, co wyjaśnia brak innych dowodów na wcześniejsze osadnictwo. Nasze odkrycie każe też zadać sobie pytanie o wczesne osadnictwo na wyspach w innych częściach świata. Również i tam dowody mogły ulec zniszczeniu - dodaje uczony.

Wyspy Owcze osadnictwo Wikingowie