Najstarsza świątynia Zapoteków

| Humanistyka
Yavidaxiu

Elsa Redmond i Charles Spencer z Amerykańskiego Muzeum Historii Naturalnej poinformowali na łamach PLoS, że w Dolinie Oaxaca odkryli miejsce, które jest zgodne z XVI-wiecznym opisem pozostawionym przez hiszpańskich konkwistadorów.  Uczeni wpadli na trop najstarszej zapoteckiej świątyni.

Amerykanie pracują w miejscu wykopalisk od 1993 roku. Powoli odkrywają tam różne budynki w tym pałac. Teraz trafili na szereg świątyń. Ich istnienie sugeruje, że na badanym przez nich terenie stale były odprawiane obrzędy religijne.

Kompleks świątynny składa się z licznych budynków, w tym jednej dużej świątyni oraz dwóch mniejszych, w których prawdopodobnie mieszkali wysocy rangą kapłani. Rozkład budynku świątynnego wskazuje na hierarchię wśród kapłanów. Znajduje się tam główne pomieszczenie, duże kuchnia oraz mniejsze pokoje, zamieszkiwane prawdopdoobnie przez niższych rangą kapłanów. W mniejszych budynkach świątynnych znaleziono paleniska, na których składano w ofierze zwierzęta i, od czasu do czasu, ludzi.

Dolina Oaxaca była zamieszkana przez Zapoteków. Odtworzenie ich historii jest trudne, gdyż nie pozostawili po sobie zabytków pisanych. Musimy więc w dużej mierze polegać na relacjach konkwistadorów. Dotychczasowe odkrycia archeologiczne potwierdzają to, co pisali Hiszpanie.

Naukowców najbardziej zdumiał fakt, że datowanie radiowęglowe wykazało, iż badane przez nich świątynie były wykorzystywane już pomiędzy 300 a 100 rokiem p.n.e. Mogły zatem powstać nawet 1800 lat przed przybyciem Europejczyków.

Redmond i Spencer nie odkopali jeszcze wszystkich budynków świątynnych. W jednym z nich znaleźli schody prowadzące w dół do czegoś, co wydaje się prywatnymi pomieszczeniami. Obecnie starają się tam dotrzeć i zbadać te pomieszczenia.

Zapotekowie Dolina Oaxaca