Zbiorowe symulowanie śmierci. Całe kolonie australijskich mrówek udają martwe

| Nauki przyrodnicze
S. 'Topa' Petit

Jedną ze zwierzęcych strategii obrony przed drapieżnikiem jest udawanie martwego. Naukowcy z University of South Australia przypadkiem trafili na niezwykły, zaobserwowany po raz pierwszy, przypadek... zbiorowego wykorzystywania takiej strategii. Uczeni pracowali na Kangaroo Island, gdzie sprawdzali budki lęgowe nietoperzy i drzewnicowatych. W jednej z nich znajdowała się kolonia mrówek z gatunku Polyrhachis femorata. Wszystkie osobniki były martwe. A przynajmniej tak sądzili naukowcy, póki jedna z mrówek się nie poruszyła.

To pierwszy znany przypadek, gdy cała kolonia zachowuje się w taki sposób. Obronne znieruchomienie jest znane u niewielu gatunków mrówek. Obserwowano je w przypadku indywidualnych osobników czy u poszczególnych kast, nigdy jednak wcześniej nie zauważono, by jednocześnie wszystkie mrówki w kolonii udawały martwe. W niektórych skrzynkach z Polyrhachis femorata niektórym mrówkom znieruchomienie zajmowało nieco więcej czasu niż innym. W niektórych część mrówek nie udawała martwych. Nie wiemy, co uruchamia u nich to zachowanie, mówi profesor S. Petit.

Budki lęgowe zostały ustawione na Kangaroo Island po olbrzymich pożarach buszu w 2020 roku. Mają one pomóc w odrodzeniu się przyrody. Takie budki, ustawiane dla nietoperzy i drzewnicowatych, często są zasiedlane przez bezkręgowce. Dzięki temu uczeni sporo się o tych zwierzętach dowiedzieli.

Większość z naszych kilkuset budek ustawiliśmy na spalonej ziemi. Te ustawione na terenach niedotkniętych pożarem służą nam jako grupa kontrolna, dzięki której możemy ocenić sens ustawiania budek tam, gdzie przeszedł ogień, dodaje Peter Hammond. Uczony wyjaśnia, że mrówki z gatunku Polyrhachis femorata są silnie powiązane z rodzimym dla wyspy drzewem Eucalyptus cneorifolia. Szybko więc zasiedliły budki.

Naukowcy sądzą, że Polyrhachis femorata zostały silnie dotknięte przez pożary buszu. Niewiele wiemy o świecie mrówek pod naszymi stopami i na drzewach. Mrówki zapewniają kluczowe usługi dla ekosystemu i są jego niezwykle ważnym elementem. Nie tylko na Kangaroo Island, ale wszędzie na świecie, stwierdza Petit.

Zbiorowe symulowanie śmierci. Całe kolonie australijskich mrówek udają martwe