Chora planeta

| Nauki przyrodnicze
NASA

W 2014 Living Planet Report przygotowanym przez World Wildlife Fund (WWF) czytamy, że w latach 1970-2010 światowa populacja ssaków, ptaków, gadów, ptaków i ryb zmniejszyła się o 52%. Zanikanie bioróżnorodności jest nieproporcjonalnie duże w krajach o niskich dochodach.

Utrata bioróżnorodności to tylko jedna z oznak pogarszającej się kondycji planety. Inne oznaki to rosnące stężenie dwutlenku węgla w atmosferze, wysoka koncentracja azotu w glebie i wodzie. Rosną też problemy z zapewnieniem dostępu do wody pitnej. Zauważono też, że natura zapewnia coraz mniej „usług”.

Stopniowo niszczymy możliwość naszej planety do utrzymania naszego sposobu życia. Obecnie posiadamy jednak wiedzę i narzędzia, by uniknąć najgorszego scenariusza. Żyjemy na planecie o ograniczonych zasobach i najwyższy czas, byśmy działali w ramach tych ograniczeń - mówi prezes i dyrektor wykonawczy WWF, Carter Roberts.

W naszym raporcie znajduje się olbrzymia ilość danych. Widzimy wyraźne trendy, zniknęło 39% życia lądowego, 39% życia morskiego, 76% życia słodkowodnego, a wszystko w ciągu ostatnich 40 lat - stwierdził Jon Hoekstra, główny naukowiec WWF.

Ziemia bioróżnorodność raport WWF