Ziemia posiekana drogami

| Nauki przyrodnicze
NASA

Drogi ułatwiają ludziom dostęp do najdalszych zakątków planety, ale ich istnienie jest bardzo obciążające dla ekosystemu. Najnowsza globalna mapa obszarów pozbawionych dróg pokazuje, że podzieliliśmy drogami Ziemię na ponad 600 000 fragmentów. Ponad połowa z nich ma powierzchnię mniejszą niż 1 km2, a tylko 7% - więcej niż 100 km2. Największa obszary pozbawione dróg znajdują się w północnej części Ameryki Północnej i Eurazji oraz na części tropikalnych obszarów Afryki, Ameryki Południowej i Azji Południowo-Wschodniej. Co gorsza, chronionych jest tylko 9% obszarów niepoprzecinanych drogami.

Drogi przerywają przepływ genów pomiędzy populacjami zwierząt, ułatwiają rozprzestrzenianie się chorób i pasożytów, przyspieszają erozję oraz przyczyniają się do zanieczyszczenia rzek i terenów podmokłych. Ponadto ludzie, mogąc łatwiej się przemieszczać, dodatkowo szkodzą przyrodzie poprzez wycinkę lasów czy kłusownictwo. Co gorsza, istnienie jednej drogi przyczynia się do powstawania w okolicy całej sieci dróg, co autorzy badań nazwali "zaraźliwym rozwojem".

Każda droga wpływa w jakiś sposób na środowisko naturalne, a najbardziej szkodliwy wpływ ma w promieniu 1 kilometra - mówi Nuria Selva z Polskiej Akademii Nauk. Naukowcy obawiają się, że rozprzestrzeniająca się sieć drogowa zadusi ostatnie fragmenty dziewiczej przyrody.

 

Ziemia droga ekosystem