Za kilka dni rusza 47. Zjazd Psychiatrów Polskich. Tematem przewodnim spotkanie nauki i praktyki

| Psychologia
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

W najbliższą środę, 8 czerwca, rozpocznie się 47. Zjazd Psychiatrów Polskich. Uczestnicy zjazdu mają okazję w ciągu kilku dni zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami w zakresie zdrowia psychicznego. Mogą wziąć udział w wielu wykładach i prezentacjach prowadzonych przez wybitnych specjalistów. W ich trakcie poszerzają swoją wiedzę kliniczną, farmakologiczną i terapeutyczną.

Zjazdy Psychiatrów Polskich to cykliczna impreza, która cieszy się olbrzymią popularnością. Przyjeżdżają na nią tysiące specjalistów z całego kraju. Pierwszy Zjazd zorganizowano już w 1920 roku w Warszawie. Był on zjazdem założycielskim Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, na którym opracowano też zasady prawodawstwa psychiatrycznego i opisano organizację systemu opieki psychiatrycznej. Temat obecnego zjazdu brzmi: „Gdy nauka spotyka się z praktyką”.

Tegoroczny zjazd odbędzie się w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Komitet Organizacyjny, na czele którego stoi prof. dr hab. n. med Piotr Gałecki, przewiduje udział około 1200 osób w tegorocznym zjeździe.

Uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać się m.in. z takimi pracami jak „Analiza konsultacji psychiatrycznych pacjentów z COVID-19 hospitalizowanych w szpitalu tymczasowym w 2021 roku", „Ocena wpływu pandemii COVID-19 na występowanie lęku i depresji u pracowników ochrony zdrowia oraz studentów kierunków medycznych i psychologii" czy "Zwiększone ryzyko zgonu u osób w podeszłym wieku stosujących klozapinę w Polsce". Dowiedzą się też, jaki wpływ miała pandemia COVID-19 na natężenie agresji i lęku oraz poziomu spożycia alkoholu w Polscy i zapoznają się z aplikacją MoodMon jako narzędziem obiektywnej zmiany faz w zaburzeniach afektywnych.

W sumie do zaprezentowania podczas ostatnich dwóch dni zjazdu – 10 i 11 czerwca – przygotowano 4. sesje prac oryginalnych ustnych, w czasie których zaprezentowanych będzie 25 prac.

Poza prezentacją prac ustnych odbędzie się kilkadziesiąt warsztatów, w czasie których zostaną poruszone kwestie związane z postępowaniem z pacjentem z ryzykiem samobójczym, eksperci omówią problem patologicznego zbieractwa, można będzie poznać kliniczne i prawne aspekty leczenia depresji lekoopornej dożylną ketaminą, uczestnicy zapoznają się z wybranymi aspektami psychiatrii sądowej czy problematyką stymulacji mózgu w terapii zaburzeń psychicznych.

Nie zapomniano też o leczeniu zaburzeń psychicznych w ciąży, konsekwencjach psychicznych traumy wojennej, trudnych diagnozach w psychiatrii dzieci i młodzieży, pojawi się także temat zdrowia psychicznego a kontaktu ze środowiskiem naturalnym, w ramach którego wygłoszone zostaną wykłady „Ekopsychiatria – czy to przyszłość czy przesada” oraz „Od potrzeby do praktyki – ornitologia terapeutyczna w Polsce”.

Szczegółowy program imprezy został opublikowany na stronie Zjazd2022.pl.

Zjazd Psychiatrów Polskich Polskie Towarzystwo Psychiatryczne