Adipocytom daleko do bycia 'pojemnikami' na tłuszcz

| Medycyna
Pazit Polak, CC

Za pośrednictwem mikro-RNA komórki tłuszczowe (adipocyty) oddziałują na inne narządy, a naukowcy z Joslin Diabetes Center właśnie opisali umożliwiający to szlak.

Ten mechanizm daje szansę na opracowanie całkiem nowego podejścia terapeutycznego - podkreśla C. Ronald Kahn. Autorzy publikacji z pisma Nature wspominają o wykorzystującej adipocyty terapii genowej, która wspomagałaby leczenie chorób metabolicznych czy nowotworów.

Amerykanie pracowali na modelu mysim i ludzkich komórkach. Analizowali funkcję mikro-RNA, jednoniciowych cząsteczek RNA, które regulują ekspresję innych genów. Są one wytwarzane przez wszystkie komórki organizmu, a niektóre mogą być uwalniane do krwiobiegu. Nie wiadomo jednak dokładnie, na czym polega ich rola, gdy już się tam dostaną.

Zespół Kahna skupił się na mikro-RNA, uwalnianych z adipocytów do krwiobiegu w egzosomach. Badania rozpoczęły się od myszy zmodyfikowanych genetycznie w taki sposób, że ich tkanka tłuszczowa nie wytwarzała mikro-RNA. Okazało się, że w takiej sytuacji ogólna populacja mikro-RNA krążącego w egzosomach znacznie spadła. Spadki te można było zniwelować, przeszczepiając gryzoniom prawidłowy tłuszcz. Ogólnie wyniki sugerują, że gros mikro-RNA we krwi pochodzi właśnie z tkanki tłuszczowej.

W kolejnym etapie eksperymentu akademicy badali ludzi z 2 postaciami lipodystrofii (lipodystrofie to schorzenia, w których tłuszcz zanika albo jest nieobecny z przyczyn genetycznych). Okazało się, że w obu grupach poziom mikro-RNA krążącego w egzosomach znajdował się poniżej normy.

Kahn sądzi, że biorąc to wszystko pod uwagę, można wykorzystać mikro-RNA tkanki tłuszczowej w diagnostyce zaburzeń metabolicznych, w tym otyłości, cukrzycy typu 2. czy stłuszczeniowej choroby wątroby.

By stwierdzić, czy te mikro-RNA dostają się do innych tkanek i regulują tam ekspresję genów, Amerykanie skupiali się na genie, którego ekspresja nasila się w wątrobie myszy z lipodystrofią. Zauważyli, że można ją zmodyfikować za pomocą mikro-RNA z egzosomów uwalnianych przez tłuszcz. Tkanka tłuszczowa wykorzystuje to więc jako drogę dostarczania sygnału do wątroby.

W następnym etapie studium naukowcy wyhodowali myszy z adipocytami wytwarzającymi mikro-RNA występujące u ludzi, ale nie u myszy. Okazało się, że ludzkie mikro-RNA także regulowało cel w wątrobie i że działo się to za pośrednictwem egzosomów.

Wiedząc, że mechanizm oddziałuje na wątrobę, specjaliści sprawdzają, czy wpływa też na inne tkanki, np. mięśnie i neurony. W najbliższej przyszłości ekipa chce się też przyjrzeć jego zastosowaniom w terapii genowej. Tłuszcz jest łatwo dostępny, a to duży plus dla terapii genowej. Możemy pobrać podskórną tkankę tłuszczową pacjenta za pomocą igły do biopsji, zmodyfikować adipocyty, by wytwarzały pożądane mikro-RNA, wprowadzić komórki z powrotem do organizmu chorego i liczyć na to, że geny, których pacjent sam nie regulował, zostaną "okiełznane".

adipocyty egzosomy mikro-RNA krwiobieg wątroba gen regulacja C. Ronald Kahn