Skórny biomarker choroby Parkinsona

| Medycyna
Jo Andre Johansen, CC

Choroba Parkinsona bywa często diagnozowana dopiero w późnym stadium, gdy dojdzie już do zniszczenia neuronów i pojawią się objawy w postaci drżenia oraz sztywności. Naukowcy z Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) pokazują jednak, że u pacjentów z parkinsonizmem w skórze występuje podwyższony poziom pewnego białka - α-synukleiny (ASN).

Wiarygodny biomarker mógłby pomóc lekarzom dokładniej diagnozować chorobę Parkinsona na wcześniejszych etapach [...] - podkreśla dr Roy Freeman.

Alfa-synukleina jest niskocząsteczkowym białkiem, które występuje w układzie nerwowym. Mimo że nie wiadomo, jaką spełnia funkcję, stanowi główny składnik ciał Lewy'ego z cytoplazmy neuronów.

Odkładanie α-synukleiny zachodzi wcześnie w przebiegu choroby Parkinsona i poprzedza początek objawów klinicznych - wyjaśnia Freeman, który wraz ze współpracownikami zaczął szybko podejrzewać, że stężenia ASN są podwyższone w strukturach skórnych z unerwieniem autonomicznym.

Symptomy związane z autonomicznym układem nerwowym, włączając w to zmiany w działaniu jelita, regulacji temperatury i kontroli ciśnienia krwi, mogą poprzedzać objawy motoryczne. Objawy autonomiczne związane ze skórą, np. nadmierne lub zmniejszone pocenie oraz zmiany w kolorze i temperaturze skóry, występują u niemal 2/3 pacjentów z parkinsonem. Skóra może być łatwo dostępnym oknem do układu nerwowego i bazując na tych obserwacjach, postanowiliśmy sprawdzić, czy badania nerwów w ramach biopsji skórnej okażą się użytecznym narzędziem diagnostycznym [...].

Podczas eksperymentów naukowcy zebrali grupę 20 pacjentów z chorobą Parkinsona i dobraną pod względem wieku i płci 14-osobową grupę kontrolną. Ochotnicy przeszli testy autonomiczne, poza tym w 3 miejscach na nodze wykonano u nich biopsje skóry. Oceniano odkładanie α-synukleiny, a także zagęszczenie włókien czuciowych, potowo-wydzielniczych i pilomotorycznych.

Tak jak podejrzewano, poziom α-synukleiny był podwyższony w nerwach skórnych docierających do gruczołów potowych i mięśni pilomotorycznych pacjentów z parkinsonizmem. Silniejsze odkładanie ASN wiązało się z bardziej zaawansowaną chorobą i pogarszającymi się funkcjami autonomicznymi.

alfa-synukleina chorba Parkinsona biomarker Roy Freeman