Pierwszy szpital w Polsce ma Kartę Praw Pacjeta spisaną w alfabecie Braille'a

| Ciekawostki
Szpital im. J. Gromkowskiego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu przy ulicy Koszarowej jest pierwszym w Polsce, który udostępnia Kartę Praw Pacjenta dla osób niewidomych i niedowidzących. Szpital otrzymał 17 egzemplarzy Karty zapisanych w alfabecie Braille'a.

Kartę przekazał szpitalowi Krzysztof Pede, prezes Stowarzyszenia na rzecz Równego Dostępu do Kształcenia „Twoje Nowe Możliwości”. Jak mówi prezes, karta musiała spełniać jedno podstawowe założenie – być odporną na wielokrotne dezynfekowanie różnymi środkami. Dlatego też powstała na folii.

Przygotowaliśmy więc wydruk na folii, którą można myć i czyścić. Nie jest to dokument jednorazowy. Dla nas to pewnego rodzaju innowacja, ale i sukces, że zastosowanie alfabetu Braille’a rozszerza się. Dla osoby niewidomej to duży komfort, że może wszystko sama przeczytać. Ma poczucie, że trafiła do miejsca, gdzie zadbają o jej potrzeby. Bo często fakt, że ma możliwość przeczytania tych kilkunastu wierszy w alfabecie ma większą siłę niż sama treść tekstu – mówił Pede.

Dyrektor szpitala przy ul. Koszarowej, Janusz Jerzak zauważył, że do jego placówki trafiają pacjenci z różnymi dysfunkcjami, dlatego też pracownicy od wielu lat są szkoleni w różnych formach komunikacji. Część z nich zna na przykład język migowy. Zapisana Braille'em Karta Praw Pacjenta będzie nieocenioną pomocą przy kontaktach z osobami niewidomymi. Chcemy pamiętać także o ich potrzebach – stwierdził Jerzak.

alfabet Braille'a niewidomy niedowidzący Karta Praw Pacjenta szpital