Alkohol przebudowuje i naraża na (niegasnący) lęk

| Psychologia
Kirti Poddar, CC

Badania na myszach pokazały, że nadużywanie alkoholu zmienia układ połączeń w mózgu, co może utrudniać regenerację psychologiczną po urazie, zwiększając ryzyko wystąpienia zespołu stresu pourazowego (ang. post-traumatic stress disorder, PTSD).

Od dawna wiadomo, że alkoholicy częściej zmagają się zaburzeniami lękowymi, np. zespołem stresu pourazowego. Co prawda nadużywanie alkoholu zwiększa prawdopodobieństwo wypadku drogowego czy przemocy domowej, ale to tylko częściowo wyjaśnia zaobserwowaną korelację. Jak zatem wyczerpująco opisać taki stan rzeczy?

Zasadniczo nasze badania pokazują, że przewlekłe wystawienie na oddziaływanie alkoholu powoduje deficyt dotyczący kontroli centrów poznawczych mózgu nad ośrodkami emocjonalnymi - tłumaczy dr Thomas Kash, farmakolog ze Szkoły Medycznej Uniwersytetu Karoliny Północnej.

Uzależnienie od alkoholu może upośledzić mechanizm krytyczny dla wychodzenia z urazu, a przez to ludzie stają się bardziej podatni na PTSD. W kolejnym etapie badań sprawdzimy, czy nasze przedkliniczne ustalenia przekładają się na pacjentów, którzy [...] jednocześnie doświadczają PTSD i uzależnienia od alkoholu. Jeśli tak, być może doprowadzi to do ulepszenia metod terapii obu jednostek nozologicznych.

Eksperyment na gryzoniach trwał miesiąc. W tym czasie jednej z grup podawano alkohol, a drugiej (kontrolnej) nie. Naukowcy posłużyli się delikatnymi wstrząsami elektrycznymi, przez co wszystkie myszy zaczęły się bać krótkiego dźwięku. Gdy przy kolejnych próbach sygnałowi nie towarzyszyło porażenie prądem, u niepijących zwierząt reakcja lękowa stopniowo zanikała, natomiast myszy z grupy alkoholowej nie przestawały zastygać w bezruchu (nie zachodziło wygaszanie strachu).

Jak można przeczytać w artykule opublikowanym w piśmie Nature Neuroscience, porównanie mózgów obu grup zwierząt wykazało, że u gryzoni pojonych alkoholem zmienił się kształt neuronów z przyśrodkowej części kory przedczołowej (zaszło remodelowanie ich drzewa dendrytycznego).

alkohol zespół stresu pourazowego układ połączeń mózg centrum poznawcze ośrodek emocjonalny drzewo dendrytyczne