Rządowe najtrudniejsze

| Technologia

Z badań brytyjskiej firmy Webcredible wynika, że najtrudniejsze w użytkowaniu są witryny rządowe. Respondenci źle ocenili również strony WWW sektora usług finansowych, handlu detalicznego i handlu elektronicznego.

Spośród 1000 badanych aż 75% stwierdziło, że strony rządowe oraz władz lokalnych są tak skonstruowane, że trudno ich używać. Na drugim miejscu uplasowały się usługi finansowe. Szesnaście procent badanych uznało je za najtrudniejsze w obsłudze. Trzecie miejsce, z wynikiem 13% przypadło witrynom sektora handlowego.

Respondenci za największe problemy uznawali mało przejrzysty wygląd witryny oraz kłopoty ze znalezieniem informacji.

ankieta witryna obsługa trudność