Barierę krew-mózg można naprawić

| Medycyna
Patrick Hoesly, CC

Prace grupy uczonych z Queen Mary, University of London dają nadzieję, że w przyszłości możliwe będzie odbudowywanie bariery krew-mózg uszkodzonej przez choroby neurodegeneracyjne. Zadaniem tej bariery jest selektywne przepuszczanie wybranych molekuł z krwi do mógu. Bariera dba o to, by do centralnego układu nerwowego nie trafiły niepożadane molekuły, takie jak np. komórki odpornościowe czy wirusy. Jednak w przebiegu wielu chorób neurodegeneracyjnych dochodzi do uszkodzenia bariery krew-mózg, wskutek czego do mózgu przedostają się niszczące go molekuły.

Uczeni z Londynu odkryli, że białko anneksyna A1 (ANXA1) odgrywa ważną rolę w utrzymaniu integralności bariery krew-mózg. Początkowo naukowcy zauważyli, że u myszy pozbawionych ANXA1 doszło do degeneracji bariery. Mając to na uwadze przeprowadzili szczegółowe badania post mortem mózgów osób, które cierpiały na stwardnienie rozsiane i chorobę Parkinsona. Białko odkryto w tkankach osób, które nie miały chorób autoimmunologicznych oraz w tkankach pacjentów z chorobą Parkinsona. Jednak nie stwierdzono jego obecności w komórkach śródbłonka osób, które zmagały się ze stwardnieniem rozsianym. Co więcej okazało się, że gdy hodowanym in vitro komórkom mózgowym podawano ludzką ANXA1, dochodziło do pojawienia się kluczowych mechanizmów komórkowych koniecznych do naprawy bariery krew-mózg. U myszy laboratoryjnych bariera zaczęła prawidłowo działać w ciągu zaledwie 24 godzin po podaniu ANXA1.

Nasze badania sugerują, że to białko odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu bariery krew-mózg i, co ważniejsze, pozwala na naprawienie uszkodzeń. Teraz musimy zbadać, na ile ta molekuła może być przydatna w leczeniu takich schorzeń jak stwardnienie rozsiane i czy ewentualnie można ją będzie wykorzystać jako biomarker do wczesnego postawienia diagnozy - mówi doktor Egle Solito, który koordynował opisane badania.

anneksyna ANXA bariera krew-mózg stwardnienie rozsiane choroba Parkinsona