CARB-X ogłasza dofinansowanie badań nad antybiotykami

| Medycyna
Eneas de Troia

Publiczno-prywatna organizacja CARB-X ogłosiła, że dofinansuje kwotą 48 milionów dolarów 11 amerykańskich i brytyjskich firm biotechnologicznych i zespołów badawczych, które pracują nad antybiotykami przeciwko najgroźniejszym superbakteriom.

Świat stoi w obliczu zwiększającej się lekooporności, pojawiają się mikroorganizmy odporne na najpotężniejsze antybiotyki i istnieje niebezpieczeństwo, że w ciągu jednego pokolenia liczba zgonów z powodu tego typu infekcji może sięgnąć 10 miliardów. Już teraz na całym świecie z powodu zarażeń lekoopornymi mikroorganizmami umiera 700 000 osób. Tymczasem najnowsza klasa antybiotyków dopuszczonych obecnie do obrotu została odkryta w... 1984 roku.

CARB-X (Combating Antibiotic Resistant Bacteria Biopharmaceutical Accelerator) powstała z inicjatywy amerykańskich NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) i BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority), do których dołączyły brytyjska organizacja charytatywna Wellcome Trust, California Life Sciences Institute, Massachusetts Biotechnology Council i brytyjski AMR Centre. Siedziba CARB-X znajduje się na Boston University, który może liczyć na wsparcie naukowe i techniczne ze strony Uniwersytetu Harvarda, MIT-u i organizacji RTI International.

Wspomniane 48 milionów dolarów zostało podzielone na dwie równe pule. Pierwsza z nich będzie stanowiła początkową inwestycję w prace 11 instytucji, a druga pula zostanie przeznaczona na utrzymanie projektów przez trzy kolejne lata. Najbardziej obiecujące projekty mogą liczyć na doinwestowanie kwotą powyżej 75 milionów dolarów. Wellcome Trust zobowiązał się do przekazania CARB-X 155,5 miliona USD w ciągu najbliższych pięciu lat.

Dzięki funduszom z CARB-X trzy z 11 projektów będą mogły pracować nad potencjalnymi nowymi klasami antybiotyków, a cztery kolejne nad nowymi sposobami zabijania bakterii. Specjaliści od lat ostrzegają, że sytuacja na całym świecie się pogarsza. Jest coraz więcej lekoopornych mikroorganizmów, a coraz mniej prac jest prowadzonych nad nowymi antybiotykami. Bez nich zaś lekarze nie będą mogli leczyć pacjentów.

Za problem rosnącej lekooporności odpowiadają w dużej mierze konsumenci. To oni bowiem nadużywają antybiotyków, to oni korzystają ze środków czystości zawierających antybiotyki, to oni szukając jak najtańszych produktów zwierzęcych płacom producentom mięsa czy mleka za faszerowanie zwierząt antybiotykami. Później antybiotyki trafiają przez organizmy ludzi i zwierząt do środowiska, a stykające się z nimi mikroorganizmy nabywają oporność, stając się groźniejsze dla człowieka.

Problem rosnącej lekooporności i jej przyczyn był wielokrotnie przez nas poruszany.

antybiotyk lekooporność epidemia