Wczesna antybiotykoterapia wywiera długoterminowy wpływ na układ odpornościowy

| Zdrowie/uroda
sparktography

Antybiotykoterapia na wczesnych etapach życia może zwiększać późniejszą podatność na niektóre choroby.

To pierwszy krok na drodze do zrozumienia, jakie bakterie [przewodu pokarmowego] są absolutnie niezbędne do rozwoju zdrowego układu odpornościowego [...] - podkreśla prof. Kelly McNagny z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej.

McNagny i Brett Finlay testowali na nowo narodzonych myszach 2 antybiotyki: wankomycynę i streptomycynę. Stwierdzili, że o ile wankomycyna nie działała niekorzystnie, o tyle streptomycyna zwiększała podatność na alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych na późniejszych etapach życia. Różnica wydaje się mieć związek z wpływem tych leków na mikroflorę jelit.

Mając nadzieję, że ich badania wskażą, które bakterie zmniejszają naszą podatność na choroby, Kanadyjczycy już snują plany dotyczące zwiększenia ich liczebności za pomocą probiotyków. Wg nich, probiotyki mogą być kolejnym ważnym rodzicielskim trendem [...].

antybiotykoterapia wankomycyna streptomycyna mikroflora jelit układ odpornościowy podatność choroba alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych Kelly McNagny Brett Finlay