Arapaima wyginęła na wielu amazońskich łowiskach

| Nauki przyrodnicze
Cliff, CC

Jedna z największych słodkowodnych ryb świata arapaima miejscami wyginęła wskutek nadmiernego odławiania. Zespół, którego pracami kierowali naukowcy z Virginia Tech, doniósł, że nie znaleziono jej w 8 z 41 badanych społeczności.

Autorzy raportu z pisma Aquatic Conservation: Freshwater and Marine Ecosystems zestawiali ze sobą 2 teorie: bioekonomiczną, na której przeważnie bazują ustawodawcy, i mniej popularną odławiania do cna, która z kolei zakłada, że duże, cenne i łatwe do schwytania ryby mogą zostać całkowicie wyeliminowanie.

Działanie bioekonomiczne przewiduje, że rzadkość podniesie koszty odławiania, co z kolei przełoży się na wyższe ceny [rynkowe] i pomoże ocalić przetrzebiony gatunek. Gdyby takie scenariusze były prawdziwe, wyginięcia przez nadmierne odławianie by nie występowały, a tak, oczywiście, nie jest - opowiada prof. Leandro Castello.

Arapaimy pobierają tlen nie tylko z wody, ale i z powietrza, dlatego regularnie się wynurzają. Wtedy łatwo je trafić harpunem. Sto lat temu dominowały one na łowiskach Amazonii, lecz jak podkreśla prof. Donald J. Stewart z Uniwersytetu Stanowego Nowego Jorku, 3 z 5 znanych gatunków z rodzaju Arapaima nie widziano już od dziesięcioleci.

Ekipa oparła się na wywiadach ze 182 rybakami z 81 społeczności (współmieszkańcy wybrali ich jako ekspertów) oraz na liczeniu ryb w 41 społecznościach. Wyniki pokazały, że populacje arapaimy są wymarłe w 19% społeczności, przetrzebione (zbliżają się do wyginięcia) w 57% i są nadmiernie wyeksploatowane w 17%.

Rybacy kontynuują łowienie arapaimy bez względu na niską gęstość populacji - opowiada Castello. Gdy nie ma już dużych ryb, wykorzystują sieci skrzelowe, w które poza mniejszymi gatunkami chwytają przypadkowo również narybek arapaimy.

Naukowcy cieszą się jednak, że w społecznościach, które zaakceptowały zasady rybołówstwa, nakładające minimalną wielkość odławianych ryb i ograniczające zastosowanie sieci skrzelowych, gęstość arapaimy jest 100 razy większa niż w rejonach, gdzie tego nie zrobiono.

Reguły wdrożono w 27% badanych społeczności. Społeczność Ilha de São Miguel 20 lat temu zakazała stosowania sieci skrzelowych i to tutaj występuje największa gęstość arapaimy w regionie (jest to również najbardziej produktywne łowisko).

arapaima ryba Amazonia wyginięcie nadmierne odławianie Leandro Castello Donald J. Stewart