Bakterie morskie naturalnym źródłem opóźniaczy zapłonu

| Nauki przyrodnicze
Clearly Ambiguous, CC

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego odkryli, że pewna grupa bakterii morskich wytwarza związki niemal identyczne jak produkowane przez człowieka toksyczne opóźniacze zapłonu.

To bardzo zaskakujące i nieco alarmujące, że przypominające opóźniacze zapłonu związki są biologicznie syntetyzowane przez bakterie rozpowszechnione w środowisku morskim - podkreśla dr Bradley Moore.

Autorzy artykułu z Nature Chemical Biology tłumaczą, że chodzi o polibromowane etery difenylowe (ang. polybrominated diphenyl ethers, PBDEs). Ich zadanie polega na opóźnianiu zapłonu tapicerowanych mebli, dywanów, komputerów, suszarek czy kuchenek mikrofalowych.

Jak inne halogenoorganiczne zanieczyszczenia środowiska, wynalezione w latach 60. XX w. PBDEs mogą się akumulować w tkankach organizmów żywych (odkryto, że zaburzają wydzielanie hormonów). Dotąd uznawano, że związki te mają pochodzenie antropogeniczne, jednak niedawne badania wykazały wszechobecność PBDEs u różnych gatunków drapieżników i ofiar, sugerując dodatkowe źródło bakteryjne. Studium Kalifornijczyków to pierwsza próba wyizolowania i zidentyfikowania związków, których występowanie może pomóc wyjaśnić zaobserwowany wzorzec dystrybucji PBDEs w morskim łańcuchu pokarmowym.

Akademicy zidentyfikowali grupę 10 genów zaangażowanych w syntezę ponad 15 zawierających brom związków poliaromatycznych, w tym PBDEs. Następnym krokiem [po zakończeniu sekwencjonowania DNA] jest szersze spojrzenie na dystrybucję tej sygnatury genowej i udokumentowanie, jak te związki dostają się do łańcucha pokarmowego - podsumowuje dr Vinayak Agarwal.

bakterie morskie opóźniacze zapłonu źródło łańcuch pokarmowy polibromowane etery difenylowe PBDEs Bradley Moore Vinayak Agarwal