Urządzenie 'wywęszy' przemycane dolary

| Ciekawostki
zzzack, CC

Co roku z USA do Meksyku przemyca się miliardy dolarów w banknotach. Wkrótce strażnikom granicznym może jednak przyjść w sukurs przenośne urządzenie Bulk Currency Detection System (BCDS), które identyfikuje emitowane przez nie lotne związki.

Organy ścigania ujawniły, że w zeszłym roku podatkowym wykryto ponad 106 mln dol., a to zaledwie niewielka część szmuglerki. Podróżni mają obowiązek zgłaszać walutę i czeki potwierdzone na kwotę powyżej 10 tys. USD. Jeśli tego nie zrobią, znalezione pieniądze mogą zostać skonfiskowane.

Rozwijamy urządzenie, które wyszukując ukryte pieniądze, naśladuje węszenie wytrenowanych psów, ale jest pozbawione ich minusów: drogiego nauczania, [...] czasów przestoju czy barier komunikacyjnych. System mógłby ekstrahować próbki gazów od podróżnego, z bagażu, pojazdów czy kontenerów. Mógłby wykrywać śladową sygnaturę zapachową waluty nawet w obecności spalin, perfum, jedzenia, a także w [zdefiniowanym] zakresie temperatur, ciśnienia i wilgotności względnej - wyjaśnia dr Suiqiong Li.

BCDS bazuje m.in. na chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC/MS). Metoda ta jest już wykorzystywana do wykrywania narkotyków i materiałów wybuchowych lub przyczyn pożarów. By znaleźć pieniądze, trzeba jednak polegać na kontrolach strażników czy psów.

Naukowcy wspominają nie tylko o GC/MS, ale i mikroekstrakcji do fazy stałej i technice termicznej desorpcji (spektroskopii termodesorpcyjnej). Generalnie BCDS ma ekstrahować, wstępnie zagęszczać i analizować gazy.

Pracując nad urządzeniem, specjaliści musieli najpierw zidentyfikować emitowane przez banknoty gazy oraz tempo ich uwalniania. Natrafili m.in. na aldehydy, furany i kwasy organiczne. Odkryliśmy, że waluta USA emituje duży wachlarz lotnych związków organicznych, tworzących potencjalny wzorzec, który da się zidentyfikować w mniej niż minutę - twierdzi szef zespołu dr Jospeh Stetter.

W przyszłości podczas kontroli strażnicy mogliby przesuwać nad ubraniem lub wtykać do bagażu sondę. Gdyby wykryła ona duże stężenie gazów, wskazywałoby to na obecność dużej liczby banknotów.

banknoty dolary zapach chromatografia gazowa ze spektrometrią mas GC/MS lotne związki Suiqiong Li Jospeh Stetter