Bezdech senny wiąże się z podwyższonym poziomem glukozy

| Medycyna
mandiberg (Michael Mandiberg), CC

Bezdech senny wiąże się z podwyższonym poziomem cukru (większą średnią glikemią), co sugeruje, że przypadłość ta nasila ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i zgonu.

Naukowcy analizowali przypadki 5294 osób z European Sleep Apnoea Cohort. Oceniano poziom hemoglobiny glikowanej HbA1C, która powstaje wskutek nieenzymatycznego przyłączenia glukozy do cząsteczki hemoglobiny (dzięki temu zespół prof. Waltera McNicholasa z UCD Dublin mógł ustalić, jak kształtowały się stężenia cukru w dłuższym okresie). Ludzie z cukrzycą mają podwyższony poziom HbA1C i wiąże się to ze wzrostem ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych.

Studium przeprowadzano na niecukrzykach. Sprawdzano, czy HbA1C było powiązane z bezdechem sennym u ludzi ze zmiennym poziomem glukozy. Gdy bazując na nasileniu bezdechu sennego, badanych podzielono na grupy, poziom HbA1C okazał się rosnąć z 5,24% w grupie z najmniejszym natężeniem zaburzenia do 5,50% w grupie z najgorszym bezdechem. Autorzy artykułu z pisma European Respiratory Journal podkreślają, że wszystko wskazuje na to, że lecząc bezdech senny, specjaliści muszą być także świadomi zagrożenia cukrzycą. Potrzeba dalszych badań, by zrozumieć mechanizmy leżące u podłoża obu tych chorób - podsumowuje McNicholas.

bezdech senny średnia glikemia poziom cukru glukoza hemoglobina glikowana HbA1C ryzyko choroby sercowo-naczyniowe Walter McNicholas