Starsi lepiej zabezpieczeni

| Bezpieczenstwo IT
Darwin Bell

Większość osób skłania się do opinii, że ludzie starsi gorzej radzą sobie z komputerami niż młodsi. Tymczasem największa dotychczas analiza haseł wykazała, że osoby starsze potrafią lepiej zabezpieczyć się w internecie niż osoby młodsze.

Joseph Bonneau z University of Cambridge przeanalizował hasła niemal 70 milionów użytkowników portalu Yahoo!. Obliczył siłę hasła dla różnych grup wiekowych i porównał uzyskane wyniki.

Okazało się, że hasło przeciętnej osoby w wieku powyżej 55 lat jest dwukrotnie trudniejsze do złamania niż hasło przeciętnej osoby w wieku poniżej 25 lat.

Najsilniejszych haseł używają osoby mówiące po niemiecku i koreańsku, najsłabszych - Indonezyjczycy.

Siła hasła mierzona jest w bitach. Bonneau ze zdziwieniem odkrył, że średnia siła analizowanych przez niego haseł wynosiła zaledwie 10 bitów w przypadku ataku online, czyli prób logowania się na czyjeś konto oraz 20 bitów w przypadku, gdy atakujący ma do dyspozycji ukradzioną bazę danych z zaszyfrowanymi hasłami. Oznacza to, że hasła były niezwykle słabe. Bonneau mówi, że siła sześcioznakowego hasła składającego się cyfr oraz małych i dużych liter wynosi 32 bity. Jest zatem wielokrotnie większa od siły przeciętnego hasła używanego w praktyce. Uczony stwierdził nawet, że gdyby przypisywano każdemu użytkownikowi przypadkowy 9-znakowy ciąg cyfr, to takie hasło byłoby 1000-krotnie silniejsze od przeciętnie używanego hasła. Możemy oczekiwać, że ludzie zapamiętają takie hasło. Przecież pamiętają 9-cyfrowe numery telefoniczne - mówi Bonneau.

bezpieczeństwo hasło siła hasła