U ptaków wędrownych z Rio Grande do Sul wykryto nowy wirus

| Nauki przyrodnicze
Muchaxo, CC

U ptaków migrujących z brazylijskiego stanu Rio Grande do Sul odkryto nowy wirus. Ptasi paramyksowirus 15 należy do tej samej grupy, co paramyksowirus typu 1., który wywołuje chorobę z Newcastle (nie stwarza ona zagrożenia dla ludzi, ale może być śmiertelna dla dzikiego i domowego ptactwa).

Aktywnie monitorujemy wirusy migrujących ptaków. Realizując projekt, ja szukałem wirusa choroby z Newcastle, ptasiego paramyksowirusa typu 1., a mój kolega Jansen de Araújo był nastawiony na wykrywanie wirusa ptasiej grypy. Ostatecznie odkryliśmy koinfekcję przez 2 wirusy, z których jeden okazał się zupełnie nieznany - powiedział w wywiadzie udzielonym agencji FAPESP Luciano Matsumiya Thomazelli z Instytutu Nauk Biomedycznych Uniwersytetu São Paulo (USP).

Od 2005 r. w ramach Viral Genetic Diversity Network (VGDN) zespół z Laboratorium Wirusologii Klinicznej i Molekularnej USP prowadzi w różnych częściach Brazylii monitoring epidemiologiczny. Naukowcy nie tylko mają oko na znane wirusy, ale i oceniają ryzyko przybycia do Brazylii nowych szczepów. Pobrane próbki są przechowywane w temperaturze -80°C.

Nowy wirus wykryto w próbce pozyskanej od biegusa białorzytnego (Calidris fuscicollis), schwytanego w kwietniu 2012 r. w Parku Narodowym Lagoa do Peixe. Dopiero dalsze badania wykażą, jakie ryzyko stwarza on dla ludzi, ale dotychczasowe dowody wskazują, że jest nieszkodliwy. Pod względem genetycznym bliżej mu do wirusów opisanych po raz pierwszy w Ameryce Południowej, przez co uważamy, że może pochodzić z tej części świata - wyjaśnia Thomazelli.

Gdy próbkę wysłano do St. Jude Children's Research Hospital w Memphis, potwierdziło się, że zawiera ona wirus ptasiej grypy i coś zupełnie nowego. Skupiliśmy się na grypie, a przy okazji natrafiliśmy na to novum.

Podwielokrotną część próbki (alikwot) wysłano do Narodowego Laboratorium Ministerstwa Rolnictwa, które także przeprowadziło testy biologiczne i serologiczne i potwierdziło, że to nowy, nieszkodliwy, typ wirusa.

Autorzy publikacji z pisma PLoS ONE podkreślają, że odkrycie nowego wirusa nadal jest rzadkie, ale statystyki nieco rosną dzięki nowym technikom sekwencjonowania.

biegus białorzytny paramyksowirus 15 Park Narodowy Lagoa do Peixe Rio Grande do Sul Luciano Matsumiya Thomazelli