Twórca bitcoina na celowniku lingwistów

| Technologia

Pomimo popularności, jaką cieszy się bitcoin, wciąż nie wiemy, kto jest twórcą tej waluty. Niedawno pojawiły się twierdzenia, jakoby jego autorem był Dorian S. Nakamoto, jednak sam zainteresowany temu zaprzecza. Zdaniem autorów pewnej analizy lingwistycznej, Nakamoto mówi prawdę.

Doktor Jack Grieve, wykładowca lingwistyki śledczej na brytyjskim Aston University wraz ze swoimi 40 magistrantami przeprowadził badania pewnej poważanej pracy naukowej na temat bitcoinów. Porównywali oni język tej pracy z pismami 11 osób, które są najczęściej wymieniane jako twórcy bitcoina. Te osoby to Dorian S. Nakamoto, Vili Lehdonvirta, Michael Clear, Shinichi Mochizuki, Gavin Andersen, Nick Szabo, Jed McCaleb, Dustin D. Trammel, Hal Finney, Wei Dai i Neal King. Z analizy wynika, że autorem pracy naukowej, a zatem najbardziej prawdopodobnym twórcą bitcoina jest Nick Szabo.

Liczba podobieństw językowych pomiędzy pracami opublikowanymi przez Szabo a pracą o bitcoinach jest niesamowita. Żadna z pozostałych analizowanych osób nie posługuje się tak podobnym językiem. Jesteśmy przekonani, że spośród wszystkich analizowanych przez nas osób to właśnie Nick Szabo jest głównym autorem wspomnianej pracy naukowej, chociaż nie możemy wykluczyć, że inni też brali udział w jej powstaniu - mówi Grieve. Na poparcie swoich twierdzeń mamy też inne mocne argumenty. Nick Szabo jest ekspertem w dziedzinie prawa, finansów, kryptografii i informatyki. Stworzył 'bit gold', który poprzedzał bitcoina i wiemy, że w 2008 roku szukał współpracowników do jakiegoś projektu [bitcoin ujrzał światło dzienne w 2009 roku – red]. Czy Nick Szabo stworzył bitcoina? Tego nie jesteśmy pewni, ale sądzimy, że z dużym prawdopodobieństwem to on jest autorem wspomnianej pracy, więc warto się temu bliżej przyjrzeć - dodaje uczony.

Na potrzeby badań przeanalizowano 100 prac napisanych przez 11 „podejrzanych”, w tym ponad 40 artykułów autorstwa Szabo. Wśród podobieństw pomiędzy jego stylem, a stylem pracy o bitcoinie znalazło się m.in. częste używanie takich fraz jak „chain of...”, „trusted third parties”, „for our purposes”, „need for...”, stosowanie przecinków między wyrazami „and” i „but”, używanie myślników czy przysłówków zakończonych na „-ly”, wprowadzanie zdań podrzędnych za pomocą średnika itp. Ponadto praca o bitcoinie została napisana za pomocą edytora Latex. Szabo używa go we wszystkich swoich publikacjach.

bitcoin lingwistyka śledcza Nick Szabo Dorian Nakamoto