Zestresowane miejskie sikory mają krótsze telomery

| Nauki przyrodnicze
luc.viatour, CC

Bogatki zwyczajne (Parus major) żyjące w mieście są bardziej zagrożone śmiercią w młodym wieku niż sikory żyjące poza miastami. Biolodzy z Uniwersytetu w Lund wykazali, że te pierwsze mają krótsze telomery, czyli ochronne sekwencje z nukleotydów, które zabezpieczają przed "przycinaniem" chromosomów po ich podwojeniu w czasie podziału komórki. Szwedzi uważają, że za skrócenie telomerów odpowiada doświadczany przez miejskie ptaki stres.

Choć istnieją korzyści związane z mieszkaniem w mieście, takie jak dostęp do pokarmu, wydaje się, że minusy, np. stres, przeważają. Przynajmniej w kategorii szybkości starzenia komórek bogatek - wyjaśnia Pablo Salmón.

Naukowcy badali grupy rodzeństwa P. major. Połowa sikor dorastała na wsi, połowa w Malmö. Po 13 dniach pobrano próbki krwi, by określić długość telomerów erytrocytów. Po części biolodzy spodziewali się wyniku, mimo to zaskoczyła ich tak duża różnica widoczna po tak krótkim czasie.

Wcześniejsze badania wykazały, że na długość telomerów wpływa genetyka. My zademonstrowaliśmy, że dorastanie w stresującym środowisku wpływa jeszcze silniej. Oddziaływanie urbanizacji na dziką przyrodę powinno być dalej badane. Inaczej nie będziemy w stanie zrozumieć, co zagraża ptakom. Nie będziemy też mogli nic zmienić. [Co istotne], nasze wyniki podnoszą kwestię wpływu urbanizacji na starzenie innych zwierząt i człowieka.

bogatka zwyczajna sikora bogatka telomery starzenie miasto Pablo Salmón