Bonobo bardziej podobne do ludzi niż szympansy

| Nauki przyrodnicze
Johanna Neufuss, University of Kent

Szczegółowe badania układu mięśniowego bonobo dowodzą, że pod względem anatomicznym małpy te są bardziej podobne do Homo sapiens i wspólnego przodka człowieka i małp niż szympansy. Wcześniejsze badania sugerowały istnienie takiego podobieństwa na poziomie molekularnym. Teraz po raz pierwszy szczegółowo porównano anatomię wszystkich trzech gatunków.

"Mięśnie bonobo uległy najmniejszym zmianom, co oznacza, że są one najbardziej podobne naszemu ostatniemu wspólnemu przodkowi" – mmówi profesor Bernard Wood z George Washington University.

Linie ewolucyjne człowieka i wspólnego przodka szympansa oraz bonobo rozdzieliły się około 8 milionów lat temu, a 2 miliony lat temu rozdzieliły się linie szympansa i bonobo. Mimo, że małpy te są bliskie sobie pod względem geograficznym, to ewoluowały osobno, rodzielone rzeką Kongo.

Naukowców chcieli sprawdzić, jak różnią się od siebie oba gatunki małp i jak różnią się od człowieka. Okazało się, że mięśnie bonobo zmieniły się mniej, niż szympansów, są zatem bardziej podobne do mięśni naszego wspólnego przodka oraz do mięśni współczesnych ludzi. Ponadto nasze badania pokazały, że pomiędzy tymi trzema gatunkami doszło do ewolucji mozaikowej w tym sensie, że istnieją pewne cechy, które są podobne u ludzi i bonobo, inne upodabniające ludzi i szympansy i jeszcze inne, podobne u obu gatunków małp, stwierdził Rui Diogo, profesor anatomii z Howard University. Taka mozaikowa ewolucja anatomiczna może być powiązana z pewnymi podobieństwami molekularnymi pomiędzy tymi trzema gatunkami. Z wcześniejszych badań wiemy, że u każdego z podgatunków szympansa około 3% DNA jest podobnych do ludzkiego, a podobieństwo to nie występuję u innych podgatunków.

bonobo układ mięśniowy człowiek szympans